وریز وجوهات
صبح یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶، سردار اشتري فرمانده محترم نيروي انتظامي با هیئت همراه، با حضور در بیت مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمی صافي گلپايگاني مدّ ظله الوارف ديدار کردند. در ابتداي اين ديدار، سردار اشتري گزارشي از فعاليت‌ها و برنامه های نيروي...
شنبه: 29/مهر/1396 (السبت: 30/محرم/1439)

از افتادگي تا عزّت

هرچه معرفت، خداشناسي، توحيد، علم و حكمت انسان بيشتر شود، تواضع و فروتني او زيادتر مي‏گردد.

تكبر بشر، ناشي از جهل، ناداني، غفلت و خودپسندي است. در آيات كريمه و احاديث از تكبر به‌شدّت مذمّت، و از تواضع، مدح و ستايش شده است.

فارسی
يكشنبه / 9 فروردين / 1394

از افتادگي تا عزّت

هرچه معرفت، خداشناسي، توحيد، علم و حكمت انسان بيشتر شود، تواضع و فروتني او زيادتر مي‏گردد. تكبّر بشر ناشي از جهل، ناداني، غفلت و خودپسندي است. در آيات كريمه و احاديث از تكبّر به‌شدّت مذمّت، و از تواضع، مدح و ستايش شده است.

فارسی
يكشنبه / 24 اسفند / 1393
اشتراک در RSS - افتادگی، عزت