وریز وجوهات
بحول و قوه الهي، و به اميد توفيق براي انجام عمره مبروره و حج مقبول و تشرف به تقبيل آستان فرشته پاسبان خواجه كائنات و خلاصه موجودات حضرت خاتم الانبيا و شفيع روز جزا ابوالقاسم محمّد مصطفي صلي‎الله عليه وآله وسلم، و تشرف به زيارت قبور منتسبه به شفيعه...
چهارشنبه: 1 / 06 / 1396 ( )

Conditions of Espousal (Nikah)

 

2379. There are certain conditions for the Nikah recited for marriage. They are as follows:

انگلیسی
سه شنبه / 24 مرداد / 1396

Conditions of Espousal (Nikah)

 

2379. There are certain conditions for the Nikah recited for marriage. They are as follows:

فارسی
شنبه / 25 بهمن / 1393
اشتراک در RSS - عقد، شرایط