وریز وجوهات
با نزدیک شدن به ایام ماه ذی الحجة الحرام، هیئت استفتاء و دیگر اعضای بعثه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله الوارف) در مکّه معظّمه استقرار یافتند. حجّاج محترم جهت طرح سؤالات و استفتائات شرعی خود، و اطلاع از مناسک و کیفیت اعمال...
دوشنبه: 30 / 05 / 1396 ( )

VI. Immersing One's Head in Water

 

1617. If a fasting person intentionally immerses his entire head into water, even if the rest of his body remains out of water, as per obligatory precaution his fast is void. However, if a person immerses his entire body into water while leaving a small part of head out of water, his fast does not becomes void.

1618. If a person immerses half of his head into water once, and the other half the second time, so that his complete head was never immersed into water, his fast will remain in order.

انگلیسی
چهارشنبه / 18 مرداد / 1396

VI. Immersing One's Head in Water

 

1617. If a fasting person intentionally immerses his entire head into water, even if the rest of his body remains out of water, as per obligatory precaution his fast is void. However, if a person immerses his entire body into water while leaving a small part of head out of water, his fast does not becomes void.

1618. If a person immerses half of his head into water once, and the other half the second time, so that his complete head was never immersed into water, his fast will remain in order.

فارسی
پنجشنبه / 23 بهمن / 1393
اشتراک در RSS - فروبردن، سر، آب