وریز وجوهات
  ای دخت گرامی پيمبر * ای سرّ رسول در تو مضمر در بيت شريف وحی، خاتون * بر چرخ رفيع مَجد اختر ای شبه نبی به خلق و اوصاف * ای نور مجسّم مصوّر ای خادم خانه‌ تو حوّا * و ای حاجب درگه تو هاجر در طورِ لقا يگانه بانو * در مُلك وجود...
شنبه: 1398/12/3 - (السبت:27/جمادى الآخر/1441)

اسامی ائمه(علیهمالسلام)  در روايات

س. در نهايت تعجّب بايد بگوييم که شيعه رواياتى را جعل کرده‌اند که متضمن اسامى امامان شيعه، بعد از رسول‌اللهŒ تا مهدى مى‌باشند و بااين‌وجود بعضى از مراجع تقليد معاصرشان وجود چنين نصى درباره اسامی امامان را انکار مى‌کنند، مثلاً یكی از آنها مى‌گويد: «روايات متواتر نقل ‌شده ازطريق سنّى و شيعه، تعداد امامان را از نظر تعداد دوازده نفر معرفى کرده‌اند ولى ذکر سلسله‌وار اسامى آنها در روايات نيست».

فارسی
دوشنبه / 18 اسفند / 1393

معرفت ائمه اثني‌عشر‌(علیهم‌السلام) ، شرط کمال ایمان

 س. شيعه مى‌گويند که شناخت ائمه، شرط براى صحّت ايمان شخص است. آنها در مورد کسانى که پيش از کامل‌شدن دوازده امام مرده‌اند چه مى‌گويند؟ امامانی كه قبل از کامل‌شدن دوازده امام مرده‌اند، درباره او چه مى‌گويند؟

فارسی
اشتراک در RSS - ائمه(ع)