وریز وجوهات
  ای دخت گرامی پيمبر * ای سرّ رسول در تو مضمر در بيت شريف وحی، خاتون * بر چرخ رفيع مَجد اختر ای شبه نبی به خلق و اوصاف * ای نور مجسّم مصوّر ای خادم خانه‌ تو حوّا * و ای حاجب درگه تو هاجر در طورِ لقا يگانه بانو * در مُلك وجود...
دوشنبه: 1398/12/5 - (الاثنين:29/جمادى الآخر/1441)

امامت خاصّه

پس از بررسى مسئله نياز جامعه به امام و شرايط و اوصاف امام و لزوم تعيين آن از جانب خدا و مباحث كلّى ديگر كه به مجموع آن بحث امامت عامّه مى‌گويند و به‌طور اجمال به مباحث آن اشاره كرديم، امامت خاصّه مطرح مى‌شود.

فارسی
چهارشنبه / 14 مرداد / 1394

فصل دوم: امامت خاصّه

 

فارسی
چهارشنبه / 14 مرداد / 1394

 

 

5وجوب اطاعت امام

در وجوب اطاعت امام و ولىّ امر اختلافى بين مسلمين نيست و عقلاً و شرعاً وجوب آن ثابت است.

فارسی
سه شنبه / 13 مرداد / 1394

 

4برنامه نصب و تعيين امام

از مطالب گذشته معلوم شد كه برحسب دلايل عقلى و نقلى، نصب و تعيين امام حقّ الهى است كه ديگران حتّى شخص رسول خدا‌(ص) را در آن مداخله اساسى نيست، و فرق جوهرى نظام امامت با ساير نظام‌ها در همين است كه اين نظام، نظامى است الهى، و به تعيين و نصب از جانب خدا مى‌باشد، و عهد خداست و عقلاً و نقلاً بايد از سوى خدا باشد.

فارسی
سه شنبه / 13 مرداد / 1394

 

3.شرايط و اوصاف امام

شكّى نيست كه در عهده‌دارى هر پست و مقام و سپردن هر كار به ديگرى قابليت و صلاحيت مناسب آن لازم است، و حدّاقل در ارجاع هر عمل به هركس سه شرط بايد رعايت شود:

نخست اينكه: آن‌كس در آن كار عالم و آگاه باشد.

دوّم اينكه: مورد وثوق و اعتماد باشد كه كار را به درستى انجام مى‌دهد و خيانت نمى‌نمايد.

فارسی
سه شنبه / 13 مرداد / 1394

 

2شناخت مفهوم امامت

در بحث گذشته و بررسى نياز جامعه به مديريت و نظام اسلامى آن به اين نتيجه رسيديم: يگانه نظامى كه مشروعيّت دارد و به هيچ زمان و مكانی اختصاص ندارد، نظام امامت است كه مثل كلّ اسلام كه دين جهانى و ابدى است، نظام جهانى و جاودانى اسلام است.

فارسی
سه شنبه / 13 مرداد / 1394

بررسى شكل مديريت در محيط اسلامى

در محيط اسلامى چنان‌كه گفته شد ـ در شناخت شكل مديريت كه فردى يا جمعى است و به انتخاب مردم يا انتصاب الهى است ـ بايد به كتاب و سنّت و تعليمات و راهنمايى‌هاى اهل‌بيت(ع) كه عدل قرآنند، مراجعه نمود. در اين محيط همه معتقدند كه در اسلام، در بيان هر تعليم و ارشادى كه با سعادت واقعى بشر ارتباط داشته باشد، كوتاهى نشده و هر تشريعى كه مورد نياز بشر باشد، انجام شده است.

 

فارسی

نظامات ديگر

آنچه گفته شد، پيرامون نظامات به‌اصطلاح دموكراسى است كه تقريباً بيشتر نظامات كنونى جهان مدّعى آن هستند؛ امّا نظامات ديگر مثل نظامات كمونيستى و تك‌حزبى معايب و مفاسدشان بيش از اينهاست.

فارسی
دوشنبه / 12 مرداد / 1394

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - شناخت امام