دفتر تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی صافی گلپایگانی منتشر کرد :   « دیدارها و رهنمودها »   متن رهنمودهای زیبا، رسا و دلسوزانه معظم له در دیدار اقشار مختلف مردم.    طبقات مختلف مردم، اعم از علما و روحانيون،...
Monday: 23 / 01 / 2017 ( )