وریز وجوهات
ما مسلمانان بر آن عقيده‎ايم كه قرآن، نور و رحمت و هدايت به سوي خير و سعادت است و كافي‌تر و جامع‎تر از آن دستوري براي بشر نيامده و نخواهد آمد و جامعه انساني با وجود احكام قرآن و مكتب اسلام به هيچ نظام و قانون ديگري احتياج ندارد.  ...
جمعه: 16/خرد/1399 (الجمعة: 13/شوال/1441)

نيت همراهان حسين(علیه السلام)  

بر اين اساس همراهي ياران وفادار حسين(علیه السلام)  با قيام عاشورا را نمي‌توان حركتي بر اساس معيارهاي شخصي تصور كرد. تمامي آنان مي‌دانستند كه در عاشورا غرق در خون خواهند شد و همگي مرگ در ركاب حسين(علیه السلام)  را بر اساس اعتقاد خويش اختيار كرده بودند. اين همراهي و همدلي با قبيله‌گرايي و سهم‌خواهي سياسي هرگز قابل جمع نمي‌باشد و اين دو در تضاد با يكديگر هستند.

از اين شواهد تاريخي معلوم مي‌شود (صحابه و بني‌هاشم و مردمان وارد به جريان‌ روز بودند) و ياران ‌حسين(علیه السلام)  همه ‌شهادت خود را پيش‌بيني مي‏كردند.