وریز وجوهات
حلم و صلح احیاگر دین نوشتار‌های آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله‌الوارف شخصيّت والاي حضرت امام حسن مجتبي عليه‌السلام   شخصيّت والاي حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام آن پيشواي عاليقدر، بسيار عظيم‌تر از آن است كه امثال حقير بتوانيم...
شنبه: 4/خرد/1398 (السبت: 20/رمضان/1440)

منابع روايي عزاداري

45. آيا كتاب روضة‌الشهداء مرحوم ملا‌حسين كاشفي و اسرار‌الشهادة ملاآقاي دربندي، داراي گزارش‌هاي تحريف­شده از واقعه كربلاست؟

ما حق نداريم نويسندگان دو كتاب مذكور را متهم به تحريف حادثه كربلا كنيم؛ نسبت به مطالبي كه در آنها درج شده آنچه كه محتمل‌الوقوع است و دليلي بر عدم آن نباشد نمي‌توان انكار كرد و نويسنده را رمي به دروغ‌نويسي كرد و آنچه كه بر‌حسب دليل، مقطوع‌العدم باشد نبايد نقل شود.

46. مقاتل معتبر اعم از فارسي و عربي از­نظر حضرتعالي كدام‌اند؟

از كتبي كه در اين زمينه مرحوم محدّث آقاي حاج شيخ عباس قمي تأليف نموده‌اند، استفاده نماييد.

47. خواندن‌ روضه‌ بي‌اساس، يا مشكوك‌ توسط مدّاح و يا سخنران، چه ‌حكمي دارد؟

خواندن روضه بي‌اساس جائز نيست و خواندن چيزي كه احتمال صحت آن را مي‌دهد اگر به­صورت احتمال باشد، اشكال ندارد.

48. اگر روضه بي‌اساس خوانده شد ما چه وظيفه‌اي داريم؟

اگر دروغي از ذاكرين بشنويد بر‌حسب وظيفه شرعي بايد به­عنوان نهي از منكر به خود گوينده تذكر دهيد و همة مكلّفين اين وظيفه را دارند.

 

نويسنده: