وریز وجوهات
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ إِنَّا لله و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ. رحلت عالم ربانی حضرت آیة الله آقای حاج شیخ مجتبی بهشتی رضوان الله تعالی علیه موجب تأثر و تأسف گردید. آن عالم عظیم الشأن عمر با برکت خود را در خدمت به اسلام و مکتب...
چهارشنبه: 4/مهر/1397 (الأربعاء: 15/محرم/1440)

معناى احاديث فوق

شايد بسيارى معناى اين احاديث را واضح بدانند و بين «قسط» و «عدل» و همچنين بين «ظلم» و «جور» مانند دو كلمه مترادف فرقى نگذارند و قسط و عدل را به داد، و ظلم و جور را به ستم ترجمه نمايند. بنابراين عطف قسط را به عدل، و ظلم را به جور، يك نوع تأكيد بگيرند.

ولى به‌نظر می‌رسد: در اين احاديث، تمام مطلب در تأكيد خلاصه نمی‌شود و لفظ قسط و عدل مترادف نمی‌باشند؛ چنان‌كه دو كلمه مقابل آنها (جور و ظلم) نيز مترادف نيستند.

توضيح اين مطلب حساس و مهم، موقوف بر بيان دو مقدمه است:

نويسنده: 
کليد واژه: