وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم رحلت عالم ربانی، روحانی زاهد و سالک الی الله ، زین الخطباء و المحدثین مرحوم حجت الاسلام و المسلمين آقای حاج شیخ مهدی مظاهری رضوان الله تعالی علیه موجب تأثر و تاسف گردید. آن عالم وارسته سالیان متمادی در تهذیب نفوس و تربیت...
چهارشنبه: 27/دى/1396 (الأربعاء: 29/ربيع الثاني/1439)

معناى احاديث فوق

شايد بسيارى معناى اين احاديث را واضح بدانند و بين «قسط» و «عدل» و همچنين بين «ظلم» و «جور» مانند دو كلمه مترادف فرقى نگذارند و قسط و عدل را به داد، و ظلم و جور را به ستم ترجمه نمايند. بنابراين عطف قسط را به عدل، و ظلم را به جور، يك نوع تأكيد بگيرند.

ولى به‌نظر می‌رسد: در اين احاديث، تمام مطلب در تأكيد خلاصه نمی‌شود و لفظ قسط و عدل مترادف نمی‌باشند؛ چنان‌كه دو كلمه مقابل آنها (جور و ظلم) نيز مترادف نيستند.

توضيح اين مطلب حساس و مهم، موقوف بر بيان دو مقدمه است:

نويسنده: 
کليد واژه: