وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحيم اللّهم صل علي محمد و اهل بيته و صلّ علي البتول الطاهرة الصديقة الزکية حبيبة المصطفي و قرينة المرتضي و سيدة النساء حليفة الورع و الزهد و تفّاحة الفردوس و بلّغها منا تحية و سلاماً و سلام و رحمت الهي بر شما عزيزان شرکت‌...
شنبه: 26/اسف/1396 (السبت: 29/جمادى الآخر/1439)

ب) بُعد قانونى قسط و عدل

از اين بُعد، به عدل قانون تعبير می‌كنيم و مقصود اين است كه در قوانين، مصالح و منافع همگان، واقع و حقيقتِ نيازمندى‌هاى افراد جامعه و خواسته‌هاى حقيقى و فطرى و غرايز بشر منظور شده باشد و براى فرد و طبقه و صنف خاصى در شرايط متساوى امتيازى نباشد و بر قانون

 

فطرت بشر تحميل نباشد. نصيب هركس را از نعمت‌ها و مواهب به عدل و استحقاق تعيين كند و نقشه توزيع و تقسيم اشيا و مواد طبيعت، در زندگى آزاد انسان‌ها پياده گردد و همه سهم واقعى خود را ببرند.

مثلاً از نعمت هوا، انسان، حيوان و نبات، هريك به‌مقدار نيازى كه دارد، بهره می‌برند. يا از نعمت آب و مواد غذايى، تمام اجزا و اغصان و اوراق و شاخ و برگ يك درخت، به‌طور مساوى بهره می‌برند؛ يعنى هيچ‌يك بيشتر از آنچه بايد ببرند و كمتر از آن، نصيبشان نمی‌شود. نه اينكه همه مقدار واحد و به ‌اندازه واحد می‌برند؛ بلكه هركدام آنچه را كه لازم دارند.

فرضاً ماده‌اى كه برگ از آن ساخته می‌شود، با ماده‌ای که شكوفه و ميوه لازم دارند، هركدام سهم خود و آنچه را كه لازم دارند و حقشان باشد، می‌برند؛ مانند اعضاى بدن كه به هركدام مواد لازم می‌رسد.

نظير اين نقشه در زندگى انسان‌ها و معاش و توليد و توزيع نعمت‌ها وقتى پياده شود، عدل و نصيب به عدل، استحقاق و سهام صحيح و متعادل برقرار می‌گردد. ناموس عدل و قسط، چنان‌كه در عالم تكوين است، بايد در عالم اختيار و محيط خداداد آزاد بشر نيز مقرر باشد و استفاده از مواهب و مواد لازم مادى و معنوى، به‌قدر استعداد و كفايت و اشباع غرايز، در دسترس هركس باشد كه براى

 

سالخوردگان و افتادگان، حتى ديوانگان و حيوانات هم در اين تقسيم به قسط، سهم كافى مقرر باشد.

و استفاده از مواهب و مواد لازم مادی و معنوی، به قدر استعداد و کفایت و اشباع غرایز، در دسترس هر کس باشد  که برای سالخوردگان و افتادگان حتی دیوانگان و حیوانات هم در این تقسیم به قسط سهم کافی مقرر باشد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: