وریز وجوهات
پیام مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله الوارف به مناسبت ارتحال عالم ربّانی آیة ‌الله حاج آقا مرتضی اشرفی شاهرودی ره   بسم الله الرحمن الرحیم   إنّا لله و إنّا إلیه راجعون   حضرت آیة الله آقای...
چهارشنبه: 4/مهر/1397 (الأربعاء: 15/محرم/1440)

ب) بُعد قانونى قسط و عدل

از اين بُعد، به عدل قانون تعبير می‌كنيم و مقصود اين است كه در قوانين، مصالح و منافع همگان، واقع و حقيقتِ نيازمندى‌هاى افراد جامعه و خواسته‌هاى حقيقى و فطرى و غرايز بشر منظور شده باشد و براى فرد و طبقه و صنف خاصى در شرايط متساوى امتيازى نباشد و بر قانون

 

فطرت بشر تحميل نباشد. نصيب هركس را از نعمت‌ها و مواهب به عدل و استحقاق تعيين كند و نقشه توزيع و تقسيم اشيا و مواد طبيعت، در زندگى آزاد انسان‌ها پياده گردد و همه سهم واقعى خود را ببرند.

مثلاً از نعمت هوا، انسان، حيوان و نبات، هريك به‌مقدار نيازى كه دارد، بهره می‌برند. يا از نعمت آب و مواد غذايى، تمام اجزا و اغصان و اوراق و شاخ و برگ يك درخت، به‌طور مساوى بهره می‌برند؛ يعنى هيچ‌يك بيشتر از آنچه بايد ببرند و كمتر از آن، نصيبشان نمی‌شود. نه اينكه همه مقدار واحد و به ‌اندازه واحد می‌برند؛ بلكه هركدام آنچه را كه لازم دارند.

فرضاً ماده‌اى كه برگ از آن ساخته می‌شود، با ماده‌ای که شكوفه و ميوه لازم دارند، هركدام سهم خود و آنچه را كه لازم دارند و حقشان باشد، می‌برند؛ مانند اعضاى بدن كه به هركدام مواد لازم می‌رسد.

نظير اين نقشه در زندگى انسان‌ها و معاش و توليد و توزيع نعمت‌ها وقتى پياده شود، عدل و نصيب به عدل، استحقاق و سهام صحيح و متعادل برقرار می‌گردد. ناموس عدل و قسط، چنان‌كه در عالم تكوين است، بايد در عالم اختيار و محيط خداداد آزاد بشر نيز مقرر باشد و استفاده از مواهب و مواد لازم مادى و معنوى، به‌قدر استعداد و كفايت و اشباع غرايز، در دسترس هركس باشد كه براى

 

سالخوردگان و افتادگان، حتى ديوانگان و حيوانات هم در اين تقسيم به قسط، سهم كافى مقرر باشد.

و استفاده از مواهب و مواد لازم مادی و معنوی، به قدر استعداد و کفایت و اشباع غرایز، در دسترس هر کس باشد  که برای سالخوردگان و افتادگان حتی دیوانگان و حیوانات هم در این تقسیم به قسط سهم کافی مقرر باشد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: