وریز وجوهات
شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست. * شب قدر، شب آزادی بشر شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی‎رسید و...
پنجشنبه: 31/خرد/1397 (الخميس: 7/شوال/1439)

4 . نبىّ و نبوّت

راغب مى‌گويد: «نبوّت» سفارت بين خدا و بين خردمندان از بندگان او براى برطرف كردن علّت آنان در امر معاش و معاد است. و نبى را براى اينكه خبردهنده است به آنچه عقل‌هاى پاك به‌سوى آن آرام مى‌گيرند، «نبىّ» مى‌گويند. و صحيح است كه فعيل به معنى فاعل

 

باشد؛ يعنى خبردهنده،[1] چنان‌كه در قرآن مجيد مى‌فرمايد:

(نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)؛[2]

«بندگانم را آگاه كن كه من بخشنده مهربانم!».

 

[1]. راغب اصفهانی، مفردات، ص489.

[2]. حجر، 49.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: