ای دخت گرامی پيمبر * ای سرّ رسول در تو مضمر در بيت شريف وحی، خاتون * بر چرخ رفيع مَجد اختر ای شبه نبی به خلق و اوصاف * ای نور مجسّم مصوّر ای خادم خانه‌ تو حوّا * و ای حاجب درگه تو هاجر در طورِ لقا يگانه بانو * در مُلك وجود...
دوشنبه: 30/دى/1398 (الاثنين: 24/جمادى الأول/1441)

 جنگ‌های حضرت علی(علیهالسلام)  و توصیه پیامبر(ص)

س. وقتى از شيعه می‌پرسیم که چرا على در مورد خلافت بعد از وفات پيامبر جنگ نكرد، مى‌گويد: چون پيامبرŒ به او وصيّت کرده بود که بعد از او شمشير نکشد. اگر این‌طور است پس چرا بر اهل جمل و صفين شمشير کشيد؟

ج. بين اين دو موضع، فرق‌هاي بسياري است:

يکي اينكه هنگام رحلت حضرت رسول(ص)  جنگ، کشمکش و ادامه مجادلات داخلي، اصل دعوت را تهديد مي‌کرد و خطر ارتداد قبايل و جوامع در بين بود ولی جنگ جمل و صفين پس از استقرار اسلام بعد از پيغمبر‌(ص)  بود.

به‌علاوه، آن وقايع بعد از تحقّق رسميت خلافت امام‌(علیه‌السلام)  و بيعت زبير و طلحه بود و نیز نسبت به جنگ با آنها به نام ناكثين، قاسطين و مارقين، پيغمبر‌(ص)  سفارش كرده بود.[1]

شما حتماً اين سؤال را از پيامبر‌(ص)  هم داريد كه چرا چنين سفارشی به علی‌(علیه‌السلام)  كرد!

هر موضعي که علي‌(علیه‌السلام)  - اين نفس پيغمبر‌(ص) [2] - اتخاذ کرد، به مصلحت اسلام و مسلمين بود.

 

 

[1]. ابن‌اثیر جزری، اسد‌الغابه، ج4، ص33؛ ابن‌كثیر، البدایة والنهایه، ج7، ص339 - 398،340 و دیگر مصادر معتبر شیعه و اهل‌سنّت.

[2]. آل عمران، 61؛ فرات کوفي، تفسير، ص86؛ طبرسي، مجمع‌البيان، ج2، ص764؛ فخر رازي، التفسير‌الکبير، ج8، ص86؛ حويزي، نورالثقلين، ج1، ص348 – 349.

نويسنده: