وریز وجوهات
در سال دهم بعثت سه سال قبل از هجرت، در روز دهم ماه مبارك رمضان، اُمُّ المؤمنين خديجه، بانوي مؤمنه و فداكار ـ پس از سپري شدن شصت و پنج سال از عمر پر بركتش درگذشت(1) و رسول خدا او را به دست خويش، در حجون مكّه مكرّمه دفن كرد، و حزن و اندوه آن حضرت، در...
جمعه: 16/خرد/1399 (الجمعة: 13/شوال/1441)

 معاشرت‌ها و مزاوجت‌ها بر اساس اسلام ظاهری

س. بسیاری از بزرگان اصحاب از اهل‌بیت پیامبرŒ زن گرفته‌اند و اهل‌بیت از آنها زن گرفته‌اند، به خصوص ابوبکر و عمر. پیامبرŒ با عایشه دختر ابوبکر و حفصه دختر عمر ازدواج نمود و همچنین می‌بینیم که اهل‌بیت نام‌های اصحاب پیامبرŒ را بر فرزندانشان می‌گذاشتند، چنان‌که در منابع شيعه آمده است علی یکی از پسرانش را ابوبکر نامید.

ج. اين بيانات، بسيار عاميانه است. بعضي از اسم‌ها هم در جاهليت و هم در اسلام متداول‌ بوده است و بسياري از دوستان خدا، همنام با دشمنان خدا بوده‌اند، چنان‌که ازدواج‌ها هم بر اساس ملاحظات شخصي و اشخاص انجام مي‌گرفت و همان‌طور که در جواب سؤال‌های قبل هم گفتيم در مسئله کفر و اسلام، مزاوجت‌ها برحسب ظاهر اسلام بوده است و خويشاوندان همسران ملاحظه نمي‌شدند، چنان‌که پيغمبر‌(ص)  با صفيه دختر حي بن اخطب - که کافر و يهودي بود - نيز ازدواج کرد.

ازدواج با اولاد عثمان يا ديگري، دليل بر چيزي نيست. بسياري از عثماني‌ها و بعضي از اولاد ابوبکر و عمر بعداً شيعه خالص شدند. محمد بن ابي بکر پسر بلاواسطه ابوبکر از شيعيان اميرالمؤمنين‌(علیه‌السلام)  بود و مادرش اسماء زماني که همسر ابوبکر هم بود از شيعيان بود.

ابن‌الحجاج آن شاعر معروف اهل‌بيت از اولاد حجاج ]بن ‌یوسف ثقفی[، ناصبي بود. کشاجم از اولاد سندي بود و رشيد وطواط و عبدالباقي فاروقي از اولاد عمر بودند. پس به اين حساب‌ها، حقانيّت يا بطلان عقيده و مذهبی ثابت نمي‌شود.

 

نويسنده: