وریز وجوهات
اللّهم صلّ علي علي بن موسي الّرضا المرتضي الامام التّقيّ النّقيّ و حجتك علی من فوق الارض و من تحت الثّری الصدّيق الشّهيد صلوةً كثيرةً تآمّةً زاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفة كافضل ما صلّيت علی احدٍ من اوليائك     اگر انسان در سخن...
جمعه: 27 / 05 / 1396 ( )

مروان از منظر شیعیان

س. شيعيان هميشه به مروان ‌بن حکم حمله مى‌کنند و هر زشتى را به او نسبت مى‌دهند. سپس برخلاف اين، در کتاب‌هايشان روايت مى‌کنند که حسن و حسين پشت‌سر مروان نماز مى‌خواندند! و عجيب اينجاست که معاويه پسر مروان با رمله دختر على ازدواج کرد؛ و همچنین زینب ‌بنت ‌الحسن‌المثنّی با نوه مروان ولید ‌بن ‌عبدالملک، و ولید با نفیسه بنت زید بن‌ حسن بن علی ازدواج کرد.

ج. شيعيان ازاين‌جهت که (حَکَم) پدر مروان مورد غضب رسول خدا‌(ص)  بود و او را پيامبر‌(ص)  از مدينه بيرون کرد با او دشمني مي‌کنند و مروان هم که از جرثومه‌هاي گناه و متظاهر به محرمات بود و حتي در زمان ابوبکر و عمر حکم پيامبر‌(ص)  درباره حَکَم اجرا شد و نگذاشتند او به مدينه بيايد ولي عثمان وي را به مدينه برگرداند[1] ما ازاين‌جهت با آنها مخالف هستيم که رسول‌الله‌(ص)  با آنها مخالف بود ولي شما که آنها را دوست داريد بايد پاسخگو باشيد که چرا برخلاف نظر پيامبر‌(ص)  رفتار مي‌کنيد.

امّا ازدواج‌هايي كه به آن اشاره کرده‌ايد، چنانچه مکرّر جواب داديم برحسب ظواهر و متعارف بود و مسئله مهمّي نيست كه شما برای به‌ حاشيه‌كشاندن بحث اصلی وصايت رسول خدا‌(ص) ، آن را مكرّر مطرح می‌كنيد.

 


[1]. يعقوبي، تاريخ، ج2، ص163 – 164؛ مسعودي، مروج‌الذهب، ج2، ص343؛ ابن‌اثير جزري، الکامل في التاريخ، ج4، ص166.

موضوع: 
نويسنده: