وریز وجوهات
  ای دخت گرامی پيمبر * ای سرّ رسول در تو مضمر در بيت شريف وحی، خاتون * بر چرخ رفيع مَجد اختر ای شبه نبی به خلق و اوصاف * ای نور مجسّم مصوّر ای خادم خانه‌ تو حوّا * و ای حاجب درگه تو هاجر در طورِ لقا يگانه بانو * در مُلك وجود...
دوشنبه: 5/اسف/1398 (الاثنين: 29/جمادى الآخر/1441)

 تسلّط علمای شیعه به ادبیات عرب

س. بسياری از علمای شيعه به خصوص در ايران، زبان عربی بلد نيستند. پس چگونه احکام را از کتاب خدا و سنّت پيامبرŒ استنباط می‌کنند؟

ج. انسان نمي‌داند به اين نادانان که آنها را اگر اجهل‌النّاس بگوييم باز هم کم گفته‌ايم چه بگوييم؟

علما و فقهاي شيعه از عصر اول تا امروز؛ داراي دقيق‌ترين آرا و نظريات و محکم‌ترين فتاوا مي‌باشند و هرگز آنان از ساير علما کم نياورده‌اند بلکه نظراتشان محکم‌تر و مستدل بوده و هست و بين آنها بعضي عرب‌زبان و بعضي عجم بوده‌اند.

اينها هستند كه کتاب‌ها و تأليفاتشان در فقه در معرض مطالعه و اظهارنظر فقهاي شيعه و سنّي است. به زبان عربي اگر سخن نمي‌گويند، تسلّط آنها بر دقايق اين عبارات و تفسير و شرح روايات و آيات، شگفت‌انگيز است.

اين سؤال عاميانه را هيچ‌يک از علمای اهل‌سنّت نکرده‌اند ولي از سلفي‌هاي بي‌سواد که حرمين را مرکز جهالت نموده‌اند و در اساس نظراتشان، با همه مظاهر علم و صنعت فعلي مخالفند و با حربه تکفير، مسلمانان و معتقدترين اشخاص به توحيد و داناترين مردم به معاني توحيد را تکفير مي‌کنند و اگر کسي معتقد نباشد که آفتاب به دور زمين گردش مي‌کند او را کافر مي‌گويند؛[1] از کسانی‌ که براي خدا دست، پا، چشم و اعضا معتقدند و نه قرآن مي‌فهمند و نه سنّت، حديث و روايت، بيش از اين انتظار نيست!

 

 

[1]. عبدالكریم بن صالح حمید در كتاب هداية‌الحيران في مسألة‌الدوران، ص12 – 13، این فتوا را از گوينده نقل و از آن دفاع می‌كند.

موضوع: 
نويسنده: