وریز وجوهات
بسمه تعالی هلال ماه صفر، امشب با چشم عادی رویت شد و فردا، شنبه 29 شهریور ماه، اول ماه صفر می‌باشد. ضمن عرض تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام و اهل بیت طاهرین آن حضرت، خیر و توفیق را برای شیفتگان اهل بیت...
شنبه: 29/شهر/1399 (السبت: 1/صفر/1442)

 قواعد اصولی و فقهی شیعه

س. محمدرضا مظفر يکى از علمای شیعه اعتراف کرده که بيشتر راويان از سوى ائمه مذمّت شده‌اند و کتاب‌هاى شيعه اين را نقل کرده‌اند و در مورد مذمّت وارد شده درباره هشام بن سالم جواليقى مى‌گويد: طعنه‌هاى زيادى در مورد او وارد شده است، چنان‌که بزرگانى از ياوران اهل‌بيت و اصحاب مورد اعتمادشان مورد مذمّت و طعنه قرار گرفته‌اند و پاسخ اين است که اينها به‌صورت‌کلّى گفته شده‌اند، يعنى ازروى تقيّه گفته شده است. سپس مى‌گويد: چگونه مى‌توان چنان افراد بزرگى را عيب‌جويى کرد؟ و آيا دين حق و امر اهل‌بيت جز با دلايل قاطع آنها با چيزى ديگر برپا شده است؟».

بنگريد كه شيعيان از کسانى دفاع مى‌کنند که امامان آنان را مذمّت کرده‌اند و نصوص روايت‌شده از علماى اهل‌بيت را که متضمّن طعن و تبرى از اين افراد است، انکار مى‌نمايند.

شیعیان با اين کار، اقوال امامان را که مطابق ديدگاه عموم مسلمانان نيز مى‌باشد نمى‌پذيرند و پشت‌سر دشمنانشان به راه افتاده‌اند، سخن آنها را تأييد مى‌کنند و براى ردّ اقوال امامان به تقيّه تمسک مى‌ورزند.

ج. شيعيان در اساس مذهب و حتي عنوان شيعه از قرآن و سنّت از شخص رسول‌الله‌(ص)  - که به اتفاق فريقين، حجّت است - پيروي مي‌کنند.

هر‌کس را ردّ مي‌کنند يا غيرمؤمن مي‌خوانند - هرکس که باشد - برحسب روايات صحيح و معتبر در صحاح، جوامع و مسانيد اهل‌سنّت است. در آن اصول اصليه که

 

به آن اعتقاد دارند، حجّت آنها همان روايات متواتر و مقطوع‌الصدور عندالعامه است.

در رجال و اسانيد روايات مربوط به فروع يا تفاصيل عقايد در توحید، نبوّت، امامت و معاد، متمسّک به رواياتي که از اهل‌بيت‌(علیهم‌السلام)  روايت شده مي‌باشند.

فقه و کلام آنها بر اين پايه محکم است. در حال راویان احاديث نيز قواعد مستقيم مقبول عندالعقلا را ميزان مي‌دانند.

در مسائل تعديل و توثيق روات و جرح و تعديل، استفاده عموم و اطلاق و خاص و مقيّد و مسائل بسيار ديگر، عقلايي‌ترين روش را دارند که اقوم از آنها نيست.

در کشف حال روات حتي اگر از معاريف، نقد و قدحي باشد مطرح مي‌کنند و صحّت و سقم آن را بررسي مي‌نمايند.

طبقات و شخصيت آنها همه مضبوط است. به بسياري از رجالي که عامّه اعتماد مي‌کنند، مثل نواصب اعتماد نمي‌کنند، امثال ابوهريره و عمران ‌بن ‌حطان و بعضي دیگر مورد اعتماد نیستند.

هرگز به روایتي که احتجاج به آن طبق موازين عقلايي و شرعي صحيح نباشد، در يک مورد هم عمل نکرده و نمي‌کنند. پس اگر کسي را توثيق کنند و يا اگر کسي را قبول ننمايند، همه برطبق موازين روشن و محکم مي‌باشد.

 

موضوع: 
نويسنده: