وریز وجوهات
سلسله جلسات «تفسیر آیات مهدوی» در ماه مبارک رمضان به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، همانند سال گذشته، سلسله جلسات تفسیر موضوعی آیات مهدوی، توسّط استاد درس خارج حوزه علمیّه قم، حجة الإسلام و المسلمین آقای حاج محمّدحسن صافی گلپایگانی در ماه مبارک...
شنبه: 6 / 03 / 1396 ( )

 قواعد اصولی و فقهی شیعه

س. محمدرضا مظفر يکى از علمای شیعه اعتراف کرده که بيشتر راويان از سوى ائمه مذمّت شده‌اند و کتاب‌هاى شيعه اين را نقل کرده‌اند و در مورد مذمّت وارد شده درباره هشام بن سالم جواليقى مى‌گويد: طعنه‌هاى زيادى در مورد او وارد شده است، چنان‌که بزرگانى از ياوران اهل‌بيت و اصحاب مورد اعتمادشان مورد مذمّت و طعنه قرار گرفته‌اند و پاسخ اين است که اينها به‌صورت‌کلّى گفته شده‌اند، يعنى ازروى تقيّه گفته شده است. سپس مى‌گويد: چگونه مى‌توان چنان افراد بزرگى را عيب‌جويى کرد؟ و آيا دين حق و امر اهل‌بيت جز با دلايل قاطع آنها با چيزى ديگر برپا شده است؟».

بنگريد كه شيعيان از کسانى دفاع مى‌کنند که امامان آنان را مذمّت کرده‌اند و نصوص روايت‌شده از علماى اهل‌بيت را که متضمّن طعن و تبرى از اين افراد است، انکار مى‌نمايند.

شیعیان با اين کار، اقوال امامان را که مطابق ديدگاه عموم مسلمانان نيز مى‌باشد نمى‌پذيرند و پشت‌سر دشمنانشان به راه افتاده‌اند، سخن آنها را تأييد مى‌کنند و براى ردّ اقوال امامان به تقيّه تمسک مى‌ورزند.

ج. شيعيان در اساس مذهب و حتي عنوان شيعه از قرآن و سنّت از شخص رسول‌الله‌(ص)  - که به اتفاق فريقين، حجّت است - پيروي مي‌کنند.

هر‌کس را ردّ مي‌کنند يا غيرمؤمن مي‌خوانند - هرکس که باشد - برحسب روايات صحيح و معتبر در صحاح، جوامع و مسانيد اهل‌سنّت است. در آن اصول اصليه که

 

به آن اعتقاد دارند، حجّت آنها همان روايات متواتر و مقطوع‌الصدور عندالعامه است.

در رجال و اسانيد روايات مربوط به فروع يا تفاصيل عقايد در توحید، نبوّت، امامت و معاد، متمسّک به رواياتي که از اهل‌بيت‌(علیهم‌السلام)  روايت شده مي‌باشند.

فقه و کلام آنها بر اين پايه محکم است. در حال راویان احاديث نيز قواعد مستقيم مقبول عندالعقلا را ميزان مي‌دانند.

در مسائل تعديل و توثيق روات و جرح و تعديل، استفاده عموم و اطلاق و خاص و مقيّد و مسائل بسيار ديگر، عقلايي‌ترين روش را دارند که اقوم از آنها نيست.

در کشف حال روات حتي اگر از معاريف، نقد و قدحي باشد مطرح مي‌کنند و صحّت و سقم آن را بررسي مي‌نمايند.

طبقات و شخصيت آنها همه مضبوط است. به بسياري از رجالي که عامّه اعتماد مي‌کنند، مثل نواصب اعتماد نمي‌کنند، امثال ابوهريره و عمران ‌بن ‌حطان و بعضي دیگر مورد اعتماد نیستند.

هرگز به روایتي که احتجاج به آن طبق موازين عقلايي و شرعي صحيح نباشد، در يک مورد هم عمل نکرده و نمي‌کنند. پس اگر کسي را توثيق کنند و يا اگر کسي را قبول ننمايند، همه برطبق موازين روشن و محکم مي‌باشد.

 

موضوع: 
نويسنده: