وریز وجوهات
در هفدهم یا نوزدهم ماه مبارك رمضانِ سال دوّم هجرت، غزوه بدر اتّفاق افتاد.(۱)     بدر و پیروزی مسلمانان. پیروزی اسلام و مسلمانان در زیر پرچم توحید و فرماندهی وجود شریف پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در جنگ بدر، از پیروزی...
جمعه: 9/خرد/1399 (الجمعة: 6/شوال/1441)

فصل سوم
ریحانه پيامبر(ص)

يكي از مظاهر محبّت و عاطفة پدر و مادر، نسبت به فرزند، بوسيدن اوست. در جاهليت، و پيش از ظهور آفتاب درخشان هدايت اسلام، ارزش عاطفه و احساسات پاك انساني مخصوصاً در بين عرب‌ها از ميان رفته بود. رَحم، مهر، رأفت، رحمت و رقَّت قلب را يك نوع ضعف نفس شمرده و سنگدلي را افتخار مي‏دانستند. وحشتناك‏ترين مظهر قساوت قلب و سقوط عواطف، همان زنده‌به‌گوركردن دختران بود. پدرها با دست خود دختران خود را زنده در گور مي‏كردند.

بوسيدن فرزند، و اظهار عاطفه نسبت به او عار و ننگ شمرده مي‏شد، به‌ويژه اگر فرزند، دختر بود. اگر كسي فرزند خود را مي‏بوسيد ديگران از كار او متعجّب مي‌شدند.

گردن‌كشان و متكبّران، بوسيدن طفل و به دوش سواركردن او را به‌دور از ابهّت و حشمت مي‌دانستند. اينان با رياكاري و تشريفات، خود را در نظر مردم بزرگ نشان مي‌دادند.

 

نويسنده: