وریز وجوهات
  ابوالقاسم عبدالعظيم بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن السبط الاكبر الامام ابي محمد الحسن المجتبي عليه‌الصلوة و السلام یكي از اعاظم ذرّيه‌ی رسول و فرزندان مرتضي و بتول صلوات الله عليهم‌ اجمعين و از شخصيت‎ها و معاريف علماي اهل‎بيت و...
چهارشنبه: 28/آذر/1397 (الأربعاء: 10/ربيع الثاني/1440)

نامي به بلنداي تاريخ

آن شب و آن روز در بستر زمان بسيار كوتاه بود و به‌سرعت گذشت، امّا آن صبر، پايداري و استقامت بر تصميم در هر ثانيه‌اي از آن شب و روز تنها از كساني مانند آن نخبگان فضيلت و شخصيت، قابل ظهور و صدور است.

 

گوارا باد بر آنان رضاي خدا و رضاي رسول خدا(ص) و رضاي اميرالمؤمنين‌(علیه‌السلام) و رضاي فاطمة زهرا(علیها‌السلام) و رضاي امام مجتبي‌(علیه‌السلام) و رضاي آقا و مولايشان حسين(علیه‌السلام).

همة جهات مادّي آنها ـ كه عاقبت هم از ميان مي‌رود ـ در آن معركه از بين رفت، امّا فضيلت، معنويّت و نام بلند آنها باقي ماند و اگرچه دشمن بر آن ابدان طيّبه چيره شد امّا هرچه كرد نتوانست بر مكارم اخلاق، حرّيت، ايمان، اصطبار و موضع ضد‌ ظلم و استضعاف آنها مسلّط شود.

قَدْ غَيَّرَ الطَّعْنُ مِنْهُمْ كُلَّ جَارِحَةٍ
 

 

إِلَّا الْمَــكَارِمَ فِي أَمْنٍ مِنَ الْغِيْرِ[1]
 

 

خدايا! ما آنها را دوست مي‌داريم و به كار آنها راضي و خشنوديم و مواضع آنها را مي‌ستاييم؛ ما را در زمرة آنان و دوستانشان مقرّر فرما.

 

[1]. ازري، دیوان، ص301. طعن نيزه‌ها همه جوارح آنها را تغيير داد جز اخلاق پسندیدة آنان كه از هر تغييري در امان است.

موضوع: 
نويسنده: