وریز وجوهات
  ابوالقاسم عبدالعظيم بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن السبط الاكبر الامام ابي محمد الحسن المجتبي عليه‌الصلوة و السلام یكي از اعاظم ذرّيه‌ی رسول و فرزندان مرتضي و بتول صلوات الله عليهم‌ اجمعين و از شخصيت‎ها و معاريف علماي اهل‎بيت و...
سه شنبه: 27/آذر/1397 (الثلاثاء: 9/ربيع الثاني/1440)

در انديشه شهادت

و چيزي كه به فكر آنها خطور نمي‌كرد، نجات از مرگ بود. آنها همه مستغرق در بحار توجه به خدا و نيل به فوز شهادت بودند، دعايشان اين بود كه در شهادت و ايثار جان در راه خدا هرچه بيشتر، خالصانه  موفق‌تر عمل نمايند و فداكارتر باشند و در برابر ضربات ‌تيرها و شمشيرها و نيزه‌هاي دشمن، شايق‌تر ايستادگي نمايند؛‌ كشته‌شدن در راه خدا و شهادت، فوز عظيمي بود كه به چشم خويش مي‌ديدند و با اختيار و اشتياق تمام به‌سوي آن مي‌شتافتند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: