وریز وجوهات
* بازخوانی پیام‌های مرجع عالیقدر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله الوارف - پیام معظم له به مناسبت واقعه دردناک تخریب حرم امامین عسکریین علیهماالسلام بسم الله الرحمن الرحیم ألا ما لهذه السماء لا تمور؟! و ما للجبال تری لا تسير؟!...
سه شنبه: 24/مهر/1397 (الثلاثاء: 5/صفر/1440)

در انديشه شهادت

و چيزي كه به فكر آنها خطور نمي‌كرد، نجات از مرگ بود. آنها همه مستغرق در بحار توجه به خدا و نيل به فوز شهادت بودند، دعايشان اين بود كه در شهادت و ايثار جان در راه خدا هرچه بيشتر، خالصانه  موفق‌تر عمل نمايند و فداكارتر باشند و در برابر ضربات ‌تيرها و شمشيرها و نيزه‌هاي دشمن، شايق‌تر ايستادگي نمايند؛‌ كشته‌شدن در راه خدا و شهادت، فوز عظيمي بود كه به چشم خويش مي‌ديدند و با اختيار و اشتياق تمام به‌سوي آن مي‌شتافتند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: