وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم «إنّا لله و إنّا إلیه راجعون» رحلت آیة الله زاده معظّمِ مرجع عالیقدر مرحوم آیة الله العظمی آقای حاج سید احمد خوانساری قدّس سره حجة الإسلام و المسلمین آقای حاج سید جعفر خوانساری ره صهر مکرّم مرجع عالیقدر مرحوم آیة الله...
چهارشنبه: 30/آبا/1397 (الأربعاء: 12/ربيع الأول/1440)

ابعاد يك حادثة عظيم

واقعة جانسوز عاشورا و شهادت حضرت سيّدالشهدا‌(علیه‌السلام) حادثه‌اي عظيم، يگانه و منحصربه‌فرد است كه نظير آن در تاريخ، نه قبل از آن واقع شده و نه بعد از آن اتّفاق خواهد افتاد.

ابعاد و جوانب بسيار آن به حدّي است كه ورود در هركدام موجب آگاهي از جوانب جديد و بيشتر مي‌گردد؛ در حوادث گذشته و آينده نقش و اثر داشته و دارد و حتّي مي‌توان حوادث قبل از آن را هم با نگاه به اين واقعه بررسي و مطالعه كرد.

البتّه اين حادثه از لحاظ اسرار و نكات مخفي، آن‌قدر عظيم است كه

 

آنچه از آن ظاهر است باآنكه در اوج عظمت قرار دارد، در برابر آنچه از آن پنهان است قابل قياس نيست، و چنان تكان بزرگي به عالم داد كه هيچ‌گاه آرام نخواهد گرفت و مانند جِرم آسماني بزرگي است كه در اقيانوس بيكران هستي بيفتد و موجي مناسب آن به وجود آيد كه همواره در طول قرون و اعصار با شفافيت بيشتر در گسترش مي‌باشد.

موضوع: 
نويسنده: