وریز وجوهات
شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست. * شب قدر، شب آزادی بشر شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی‎رسید و...
چهارشنبه: 30/خرد/1397 (الأربعاء: 6/شوال/1439)

ادب نسبت به برادر

امام‌حسين‌(علیه‌السلام) با فرزندان، بانوان، خويشان و اهل‌بيت خود در نهايت ادب، محبّت، رحمت، مهرباني، انس و مودّت برخورد مي‌كرد.

 

ابن‌قتيبه روايت مي‌كند كه مردي خدمت امام‌حسن(علیه‌السلام)آمد، و از آن حضرت‌(علیه‌السلام) درخواست چيزي كرد.

حضرت فرمود: «سؤال، شايسته نيست مگر براي وام سنگين يا فقرِ خواركننده و يا ديه و تاواني كه ادانكردن آن سبب رسوايي شود».

عرض كرد: نيامدم به خدمت شما مگر براي يكي از آنها.

حضرت، فرمان داد تا صد دينار به او دادند.

سپس آن مرد خدمت امام‌حسين‌(علیه‌السلام) رفت و از آن حضرت‌(علیه‌السلام) نيز سؤال كرد، امام‌حسين‌(علیه‌السلام) هم همان سخن برادرش را به او فرمود و همان پاسخ را شنيد؛ سپس پرسيد: «برادرم به تو چقدر داد؟».

عرض كرد: صد دينار.

امام‌حسين‌‏‌(علیه‌السلام) نودونه دينار به او عطا كرد؛ زيرا نخواست با برادرش برابري كرده باشد.[1]

 

[1]. علایلي، سموالمعني، ص152.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: