وریز وجوهات
وجود  با برکت و مقدّس حضرت رسول اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، جامع همه عظمت‌های انسانی و بزرگواری‌های یک انسان بی‌مانند بود که شرح همه آن عظمت‌ها در یک جلسه و مقاله و کتاب امکان ندارد. اگر لقب «قهرمان»، مناسب مقام رفیع و بلند انبیاء...
چهارشنبه: 30/مهر/1399 (الأربعاء: 4/ربيع الأول/1442)

احاديث:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه‌السلام): «أَصْلُ الْعَزْمِ الْحَزْمُ وَثَمَرَتُهُ الظَّفَر».[1]
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: «مِنَ الْحَزْمِ قُوَّةُ الْعَزْمِ».[2]
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه‌السلام): «لَا تَعْزِمْ عَلَى مَا لَمْ تَسْتَبِنِ الرُّشْدَ فِيهِ».[3]
 

[1]. آمدي، تصنیف غررالحکم، ص476. «اصل و ريشه اراده و عزم، احتياط و محکم‌کاري است و ميوه‌اش پيروزي مي‌باشد». 

[2]. آمدي، تصنیف غررالحکم، ص476. «نیرومندی اراده از محکم‌کاري و احتياط است».  

[3]. آمدي، تصنیف غررالحکم، ص476. «براي چيزي که درستي آن براي تو روشن نشده است تصميم نگير».

نويسنده: 
کليد واژه: