وریز وجوهات
اشاره: 27 شهریورماه در روزشمار جمهوری اسلامی ایران به نام روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است. نامیدن این روز به این عنوان، نشان از اهمّیّت شعر و ادب و نقش عظیم آن در جهت‌دهی تاریخ دارد. نظر به این اهمّیّت، یادداشت حضرت آیت الله العظمی صافی...
دوشنبه: 3 / 07 / 1396 ( )

احاديث:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه‌السلام): «أَصْلُ الْعَزْمِ الْحَزْمُ وَثَمَرَتُهُ الظَّفَر».[1]
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: «مِنَ الْحَزْمِ قُوَّةُ الْعَزْمِ».[2]
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه‌السلام): «لَا تَعْزِمْ عَلَى مَا لَمْ تَسْتَبِنِ الرُّشْدَ فِيهِ».[3]
 

[1]. آمدي، تصنیف غررالحکم، ص476. «اصل و ريشه اراده و عزم، احتياط و محکم‌کاري است و ميوه‌اش پيروزي مي‌باشد». 

[2]. آمدي، تصنیف غررالحکم، ص476. «نیرومندی اراده از محکم‌کاري و احتياط است».  

[3]. آمدي، تصنیف غررالحکم، ص476. «براي چيزي که درستي آن براي تو روشن نشده است تصميم نگير».

نويسنده: 
کليد واژه: