وریز وجوهات
شب‌هاي مسجدالحرام در دنيا هيچ مجلس شب نشيني سالم و شب زنده‎داري و انس و سير در عوالم روحاني مثل شب زنده‎داري در مسجدالحرام كه لذت بخش و آرام ساز روح باشد وجود ندارد. هر چه انسان نگاه مي‎كند و هرچه مي‎بيند روحانيت و مظاهر بيداري وجدان و سير و...
\ll: j / m / Y ( )

صداي زنان نوحه‌خوان

س. در برخي مواردِ مرثيه‌خواني و يا مدّاحي زنان در مجالس زنانه، صداي آنان به گوش مردان مي‎رسد، آيا اين عمل جايز است؟

 

ج. اگر صداي آنان موجب لذّت‌بردن مردان و تحريك شهوت گردد، جايز نيست.

موضوع: 
نويسنده: