وریز وجوهات
شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست. * شب قدر، شب آزادی بشر شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی‎رسید و...
يكشنبه: 3/تير/1397 (الأحد: 10/شوال/1439)

صداي زنان نوحه‌خوان

س. در برخي مواردِ مرثيه‌خواني و يا مدّاحي زنان در مجالس زنانه، صداي آنان به گوش مردان مي‎رسد، آيا اين عمل جايز است؟

 

ج. اگر صداي آنان موجب لذّت‌بردن مردان و تحريك شهوت گردد، جايز نيست.

موضوع: 
نويسنده: