وریز وجوهات
شب‌هاي مسجدالحرام در دنيا هيچ مجلس شب نشيني سالم و شب زنده‎داري و انس و سير در عوالم روحاني مثل شب زنده‎داري در مسجدالحرام كه لذت بخش و آرام ساز روح باشد وجود ندارد. هر چه انسان نگاه مي‎كند و هرچه مي‎بيند روحانيت و مظاهر بيداري وجدان و سير و...
پنج‌شنبه: 21 / 09 / 2017 ( )

مصرف هدايا و نذورات در غير مورد

س. آيا وجوهي را كه براي منظوري خاص در عزاداري هديه شده است مي‌توان در موارد ديگري غير از آن، در عزاداري مصرف نمود، مثل پولي كه براي غذا و اطعام داده شده ولي به مصرف خريد لوازم برسد؟

ج. صرف وجوهي كه مصرفشان مورد خاص است، در غير آن مورد، جایز نيست، و موجب ضمان است.

موضوع: 
نويسنده: