وریز وجوهات
شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست. * شب قدر، شب آزادی بشر شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی‎رسید و...
يكشنبه: 3/تير/1397 (الأحد: 10/شوال/1439)

مصرف هدايا و نذورات در غير مورد

س. آيا وجوهي را كه براي منظوري خاص در عزاداري هديه شده است مي‌توان در موارد ديگري غير از آن، در عزاداري مصرف نمود، مثل پولي كه براي غذا و اطعام داده شده ولي به مصرف خريد لوازم برسد؟

ج. صرف وجوهي كه مصرفشان مورد خاص است، در غير آن مورد، جایز نيست، و موجب ضمان است.

موضوع: 
نويسنده: