وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم ایام شهادت ام الائمه النقباء، حجه الله الکبری، بقیه النبوه و ثمره الرساله، سیده نساء العالمین، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر مقدّس حضرت بقیه الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء و دوستداران و خادمان...
شنبه: 28/بهم/1396 (السبت: 1/جمادى الآخر/1439)

خراشيدن صورت

س. برخي در جلسات سينه‌زني و عزاداري معصومين‌(ع) در حال

 

عزاداري صورت خود را خراش انداخته و به صورتشان خون جاري مي‌شود؛ عزاداري به اين شكل چه حكمي دارد؟

ج. معلوم نيست كه اين كارها به‌عنوان ابراز شدّت تألّم بر مصائب اهل‌بيت(ع) و عزاداري براي آن بزرگواران وهن باشد. بلي، اگر موجب ضرر قابل اعتنا شود، جایز نيست.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: