وریز وجوهات
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺗﻮ آراﺳﺘﻦ ﻣﺮاد اين است * ﮐﻪ ﭘﯿﺶ اهل هنر ﻣﻨﺼﺒﻲ ﺑﻮد ﻣﺎ را و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻨﻘﺒﺖ آﻓﺘﺎب ﻣﻌﻠﻮم است * ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺘﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺸّﺎطه روي زﻳﺒﺎ را سخن گفتن از شخصيت با عظمت و والايي که از سوي مسلمان و غيرمسلمان, صدها هزار کتاب و خطابه و مقاله و قصيده و رساله...
دوشنبه: 19/آذر/1397 (الاثنين: 1/ربيع الثاني/1440)

 1. قرآن کریم.
 2. نهج‌البلاغه، الامام علی بن ابی‌طالب(علیه‌السلام).، الشریف‌الرضی، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.
 3. الاتحاف بحب الاشراف، شبراوی، عبدالله بن محمد، قم، منشورات الرضی، 1363 ش.
 4. اعلام‌الدین فی صفات‌المؤمنین، دیلمی، حسن بن ابی‌الحسن (م. قرن 8)، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث.
 5. الآحاد و المثانی، ابن ابی‌عاصم، احمد بن عمرو بن ضحاک (م. 287ق.)، دارالدرایة، 1411ق.
 6. الاختصاص، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، قم، نشر اسلامی، 1414ق.
 7. الارشاد فی معرفة حجج‌الله علی العباد، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، بیروت، دارالمفید، 1414ق.
 8. الاستذکار، ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله قرطبی (م. 463ق.)، بیروت، دارالکتب العلمیة، 2000م.

 

 1. الاشارات، ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (م. 428ق.)، قم، نشر البلاغة، 1375ش.
 2. اعیان الشیعه، امین عاملی، سید محسن (م. 1371ق.)، بیروت، دارالتعارف، 1403ق.
 3. اقبال‌الاعمال، ابن‌طاووس، سید علی بن موسی (م. 664ق.)، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1409ق.
 4. الامالی، صدوق، محمد بن علی (م. 380ق.)، قم، مؤسسة البعثة، 1417ق.
 5. الامالی، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، قم، دارالثقافة، 1414ق.
 6. اوصاف‌الاشراف، خواجه نصیر طوسی، محمد بن محمد (م. 672ق.)، تهران، نشر علم، 1376ش.
 7. بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمةالاطهار(ع)، مجلسی، محمدباقر (م. 1111ق.)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق.
 8. البدایة و النهایه، ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر (م. 774ق.)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1408ق.
 9. البلدالامین و الدرع‌الحصین، کفعمی، ابراهیم بن علی (م. 905ق.)، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1418ق.
 10. تاج‌العروس من جواهرالقاموس، زبیدی، سید محمد مرتضی حسینی (م. 1205ق.)، بیروت، دارالفکر، 1414ق.

 

 1. تاریخ مدینة دمشق، ابن‌عساکر، علی بن حسن (م. 571ق.)،  بیروت، دارالفکر، 1415ق.
 2. تاریخ‌الامم و الملوک، طبری، محمد بن جریر (م. 310ق.)،  بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1403ق.
 3. تحف‌العقول عن آل الرسول(ص)، ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی (م. قرن4)، قم، نشر اسلامی، 1404ق.
 4. تذکرةالخواص، سبط ابن‌جوزی، یوسف بن حسام‌الدین (م. 654ق.)، قم، الشریف‌الرضی، 1418ق.
 5. تفسیر فرات‌الکوفی، فرات کوفی، فرات بن ابراهیم (م. 307ق.)،  تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1410ق.
 6. تفسیر نورالثقلین، حویزی، عبدعلی بن جمعه (م. 1112ق.)،  قم، انتشارات اسماعیلیان، 1412ق.
 7. تفسیرالصافی، فیض کاشانی، محسن بن مرتضی (م. 1091ق.)، تهران، مکتبة‌الصدر، 1415ق.
 8. تفسیرالقمی، قمی، علی بن ابراهیم (م. 307ق.)، تحقیق سید طیب موسوی جزائری، قم، دارالکتاب، 1404ق.
 9. التفسیر‌الکبیر، فخر رازی، محمد بن عمر (م. 606ق.)، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1413ق.
 10. تفصیل وسائل‌الشیعه الی تحصیل مسائل‌الشریعه، حر عاملی، محمد بن حسن (م. 1104ق.)، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، 1414ق.

 

 1. تهذیب‌الاحکام، طوسی، محمد بن حسن (م 460ق.)،  تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1346ش.
 2. التوحید، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)،  قم، نشر اسلامی، 1398ق.
 3. ثواب‌الاعمال و عقاب‌الاعمال، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، قم، الشریف‌الرضی، 1368ش.
 4. الجامع لاحکام القرآن (تفسیر قرطبی)، قرطبی، محمد بن احمد (م. 671ق.)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1405ق.
 5. الجامع‌الصغیر فی احادیث البشیرالنذیر، سیوطی، جلال‌الدین (م. 911ق.)، بیروت، دارالفکر، 1401ق.
 6. الجواهر‌السنیة فی الاحادیث‌القدسیه، حر عاملی، محمد بن حسن (م. 1104ق.)، قم، مکتبة المفید، 1384ق.
 7. جواهرالعقدین فی فضل‌الشرفین، سمهودی، علی‌ بن عبدالله (م. 911 ق.)، بغداد، مطبعة‌العانی، 1407ق.
 8. جوهرة الکلام، قراغولی بغدادی، محمود.
 9. حق‌الیقین فی معرفة اصول‌الدین، شبّر، سید عبدالله (م. 1242ق.)، قم، انتشارات انوارالهدی، 1424ق.
 10. الخصال، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، قم، نشر اسلامی، 1403ق.

 

 1. خصائص‌الائمه (ع)، سید رضی، محمد بن حسین (م. 406ق.)، مشهد، آستان قدس رضوی، 1406ق.
 2. الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور، سیوطی، جلال‌الدین (م. 911ق.)، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، 1404ق.
 3. دیوان اشعار، خاقانی، بدیل بن علی (م. 595ق.).
 4. دیوان امام علی‌(علیه‌السلام) (سروده‌های منسوب به آن حضرت)، بیهقی کیدری، محمد بن حسین (م. قرن 6)، تهران، انتشارات اسوه، 1381ش.
 5. ذیل تاریخ بغداد، ابن‌نجار بغدادی، محمد بن محمود (م. 643ق.)، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1417ق.
 6. رشفةالصادی من بحر فضائل بنی النبی‌الهادی، علوی حضرمی، سید ابی‌بکر بن شهاب‌الدین (م. 1303ق.)، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1418ق.
 7. الروضة فی فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(علیه‌السلام).، ابن‌شاذان قمی، شاذان بن جبرئیل (م. 660ق.)، قم، مکتبة الامین، 1423ق.
 8. روضة‌المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، مجلسی، محمدتقی (م. 1070ق.)، قم، مؤسسه فرهنگ اسلامی کوشانپور، 1406ق.
 9. روضة‌الواعظین و بصیرة‌المتعظین، فتال نیشابوری، محمد بن حسن (م. 508ق.)، قم، الشریف‌الرضی، 1375ش.
 10. ریاض‌السالکین فی شرح صحیفة سیدالساجدین، مدنی شیرازی، سید علی‌خان بن احمد (م. 1120ق.)، قم، نشر اسلامی، 1415ق.

 

 1. زاد‌المعاد، مجلسی، محمدباقر (م. 1111ق.)، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1423ق.
 2. سبل‌الهدی و الرشاد فی سیرة خیرالعباد، صالحی شامی، محمد بن یوسف (م. 942ق.)، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1414ق.
 3. سفینةالبحار و مدینةالحکم و الآثار، محدث قمی، عباس (م. 1359ق.)، تهران، دارالاسوة، 1416ق.
 4. سنن ابن‌ماجه، ابن‌ماجه قزوینی، محمد بن یزید (م. 275ق.)،  دار‌‌الفکر.
 5. سنن ابی‌داوود، ابوداوود سجستانی، سلیمان بن اشعث (م. 275ق.)، بیروت، دارالفکر، 1410ق.
 6. سنن‌الترمذی، ترمذی، محمد بن عیسی (م. 279ق.)، بیروت، دارالفکر، 1403ق.
 7. السنن‌الکبری، بیهقی، احمد بن حسین (م. 458ق.)، بیروت، دارالفکر، 1416ق.
 8. سنن‌النسائی، نسائی، احمد بن شعیب (م. 303ق.)، بیروت، دارالفکر، ‌1348ق.
 9. سیر اعلام‌النبلاء، ذهبی، محمد بن احمد (م. 748ق.)، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1413ق.
 10. شرح نهج‌البلاغه، ابن ابی‌الحدید، عزالدین (م. 656ق.)، داراحیاء الکتب العربیة، 1378ق.

 

 1. شرح‌الاخبار فی فضائل الائمةالاطهار(ع)، مغربی، قاضی نعمان بن محمد تمیمی (م. 363ق.)،  قم، نشر اسلامی، 1414ق.
 2. شواهدالتنزیل، حاکم حسکانی،‌ عبیدالله بن عبدالله (م. 506ق.)، تهران،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1411ق.
 3. صحیح‌البخاری، بخاری، محمد بن اسماعیل (م. 256ق.)، بیروت، دارالفکر، 1401ق.
 4. صحیح مسلم، مسلم نیشابوری، مسلم بن حجاج (م. 261ق.)، بیروت، دارالفکر.
 5. الطرائف فی معرفة مذاهب‌الطوائف، ابن‌طاووس، سید علی بن موسی (م. 664ق.)، قم، مطبعة الخیام، 1399ق.
 6. العتب‌الجمیل على اهل الجرح و التعديل، ابن‌عقیل علوی، محمد بن عقیل (م. 1350ق.)، نشر الهدف.
 7. عدة‌الداعی و نجاح‌الساعی، ابن‌فهد حلی، احمد بن محمد (م. 841ق.)، قم، مکتبة وجدانی.
 8. علل‌الشرائع، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، النجف‌الاشرف، المکتبة الحیدریة، 1385ق.
 9. عمدة عیون صحاح‌الاخبار فی مناقب امام‌الابرار، ابن‌بطریق، یحیی بن حسن (م. 600ق.)، قم، نشر اسلامی، 1407ق.
 10. عمدة‌الطالب فی انساب آل ابی‌طالب، ابن‌عنبه حسینی، احمد بن علی (م. 828ق.)، النجف‌الاشرف، المطبعة الحیدریة، 1380ق.

 

 1. عوالی‌اللئالی العزیزیة فی الاحادیث‌الدینیه، ابن ابی‌جمهور احسائی، محمد بن علی (م. 880ق.)، قم، مطبعة سید‌الشهداء، 1403ق.
 2. عیون اخبارالرضا(علیه‌السلام).، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1404ق.
 3. عیون‌الحکم و المواعظ، لیثی واسطی، علی بن محمد (م. قرن 6)، قم، دارالحدیث، 1376ش.
 4. الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب، امینی، عبدالحسین (م. 1392ق.)، بیروت، دارالکتاب العربی، 1397ق.
 5. فروق‌اللغات، جزائری، سید نورالدین بن نعمة‌الله (م. 1158 ق.)، النجف‌الاشرف، دارالکتب‌العلمیة، 1380ق.
 6. الفصول‌‌المهمة فی معرفة‌الائمه(ع)، ابن‌صباغ مالکی، علی ‌بن ‌محمد (م. 855ق.)، قم، دارالحدیث، 1422ق.
 7. الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب (م. 329ق.)، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1363ش.
 8. الکامل فی التاریخ، ابن‌اثیر جزری، علی بن محمد (م. 630ق.)، بیروت، دارصادر، 1386ق.
 9. الکشف و البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر ثعلبی)، ثعلبی، احمد بن ابراهیم (م. 427ق.)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1422ق.
 10. کشف‌الغمة فی معرفة‌الائمه(ع)، اربلی، علی بن عیسی (م. 693ق.)، بیروت، دارالاضواء، 1405ق.

 

 1. کفایة‌الأثر فی النص علی الائمة الاثنی‌عشر(ع)، خزاز قمی، علی بن محمد (م. 400ق.)، قم، انتشارات بیدار، 1401ق.
 2. کنز‌العمال فی سنن الاقوال و الاحوال، متقی‌هندی، علی (م. 975ق.)، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1409ق.
 3. کنزالفوائد، کراجکی، محمد بن علی (م. 449ق.)، قم، مکتبة المصطفوی، 1369ش.
 4. اللهوف فی قتلی‌الطفوف، ابن‌طاووس، سید علی بن موسی (م. 664ق.)، قم، انتشارات انوارالهدی، 1417ق.
 5. المبسوط، سرخسی، محمد بن احمد (م. 483ق.)، بیروت، دارالمعرفة، 1406ق.
 6. مثیر‌الاحزان، ابن‌نما حلی، محمد بن جعفر (م. 465ق.)، النجف‌الاشرف، المطبعة الحیدریة، 1369ق.
 7. مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، فضل بن حسن (م. 548ق.)، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1415ق.
 8. مجمع‌الزوائد و منبع‌الفوائد، هیثمی، علی بن ابی‌بکر (م. 807ق.)، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1408ق.
 9. محاسبة‌النفس، کفعمی، ابراهیم بن علی (م. 905 ق.)، قم، مؤسسة قائم آل محمد(عج)، 1413ق.
 10. مختصر بصائر‌الدرجات، حلی، حسن بن سلیمان (م. قرن9)، النجف‌الاشرف، المطبعة الحیدریة، 1370ق.

 

 1. مدینة معاجز الائمة الاثنی‌عشر و دلائل‌الحجج علی البشر، بحرانی، سید هاشم حسینی (م. 1107ق.)، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1413ق.
 2. مرآةالجنان و عبرةالیقظان فی معرفة ما یعتبر من حوادث‌الزمان، یافعی یمنی، عبدالله بن اسعد (م. 768 ق.)، القاهرة، دارالکتب الاسلامیة، 1413 ق.
 3. مرآةالعقول فی شرح اخبار آل الرسول(ص)، مجلسی، محمدباقر (م. 1111ق.)، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1404ق.
 4. المراجعات، شرف‌الدین موسوی، سید عبدالحسین (م. 1377ق.)، بیروت، الجمعیة الاسلامیة، 1402ق.
 5. مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر، مسعودی، علی بن حسین (م. 345ق.)، قم، دارالهجرة، 1409ق.
 6. المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله (م. 405ق.)، بیروت، دارالمعرفه.
 7. مستدرک‌الوسائل و مستنبط‌المسائل، محدث نوری، میرزا حسین (م. 1320ق.)، بیروت، مؤسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، 1408ق.
 8. المسترشد فی امامة امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(علیه‌السلام).، طبری امامی، محمد بن جریر (م. قرن 5)، مؤسسه فرهنگ اسلامی کوشانپور، 1415ق.
 9. مسند احمد بن حنبل، احمد بن حنبل، شیبانی (م. 241ق.)، بیروت، دارصادر.
 10. مسندالحمیدی، حمیدی، عبدالله بن زبیر (م. 219 ق.)،  بیروت، دارالکتب العلمیة، 1409ق.

 

 1. مسند‌الشهاب، ابن‌سلامه قضاعی، محمد بن سلامة (م. 454ق.)، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1405ق.
 2. مشکاة‌الانوار فی غررالاخبار، طبرسی، علی بن حسن (م. قرن 7)، انتشارات دارالحدیث، 1418ق.
 3. المصباح، کفعمی، ابراهیم بن علی (م. 905ق.)، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1403ق.
 4. مصباح‌المتهجد، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، بیروت، مؤسسة فقه‌الشیعة، 1411ق.
 5. معارج‌الوصول الی معرفة فضل آل الرسول، زرندی، محمد بن یوسف (م. 750ق.).
 6. معانی‌الاخبار، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)،  قم، نشر اسلامی، 1361ش.
 7. المعجم‌الاوسط، طبرانی، سلیمان بن احمد (م. 360ق.)، دارالحرمین، 1415ق.
 8. المعجم‌الکبیر، طبرانی، سلیمان بن احمد (م. 360ق.)، داراحیاء التراث العربی، 1404ق.
 9. مفاتیح‌الجنان، محدث قمی، عباس (م. 1395 ق.).
 10. مفردات الفاظ‌القرآن، راغب اصفهانی، حسین بن محمد (م. 502ق.)، نشر الکتاب، 1404ق.

 

 1. مقتل‌الحسین(علیه‌السلام).، خوارزمی، موفّق بن احمد (م. 568ق.)، قم، مکتبة المفید.
 2. مکارم‌الاخلاق، طبرسی، حسن بن فضل (م. 554ق.)، الشریف‌الرضی، 1392ق.
 3. من لا‌یحضره الفقیه، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، قم، نشر اسلامی، 1404ق.
 4. مناقب آل ابی‌طالب، ابن‌شهرآشوب، محمد بن علی (م. 588ق.)، النجف‌الاشرف، المکتبة الحیدریة، 1376ق.
 5. مناقب الامام امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(علیه‌السلام).، کوفی، محمد بن سلیمان (م. قرن 3)،  قم، مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة، 1412ق.
 6. مناقب علی بن ابی‌طالب(علیه‌السلام).، ابن‌مردویه اصفهانی، احمد بن موسی (م. 410ق.)، قم، دارالحدیث، 1424ق.
 7. منهاج‌البراعة فی شرح نهج‌البلاغه، خوئی، میرزا حبیب‌الله (م. 1324ق.)، تهران، المکتبة‌الاسلامیة، 1400ق.
 8. ناسخ‌التواريخ در احوالات حضرت سیدالشهداء(علیه‌السلام).، سپهر، میرزا محمدتقی (م. 1297ق.)، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1343ش.
 9. نزهةالجلیس و منیةالادیب الانیس، مکی حسینی موسوی، سید عباس بن علی، قم، المکتبة‌ الحیدریة، 1417 ق.
 10. النصائح‌الکافیه لمن یتولی معاویه، ابن‌عقیل علوی، محمد بن عقیل (م. 1350ق.)، قم، دارالثقافة، 1412ق.

 

 1. النص و الاجتهاد، شرف‌الدین موسوی، سید عبدالحسین (م. 1377ق.)،  قم، مطبعة سیدالشهداء(علیه‌السلام).، 1404ق.
 2. نظم دررالسمطین فی فضائل المصطفی و المرتضی و البتول و السبطین(ع)، زرندی، محمد بن یوسف (م. 750ق.)، اصفهان، مکتبة الامام امیرالمؤمنین‌(علیه‌السلام) العامة، 1377ق.
 3. النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ابن‌اثیر، مبارک بن محمد (م. 606ق.)،  قم، انتشارات اسماعیلیان، 1364ش.
 4. الوافی، فیض کاشانی، محسن بن مرتضی (م. 1091ق.)، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام).، 1406ق.
 5. ینابیع‌المودة لذوی‌القربی، قندوزی، سلیمان بن ابراهیم (م. 1294ق.)، دارالاسوة، 1416ق.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: