وریز وجوهات
  رؤیت هلال با چشم مسلح س. آیا رؤیت هلال با استفاده از ابزارهای نجومی (دوربین، تلسكوپ و ...) اعتبار شرعی دارد؟ ج. كفایت رؤیت با چشم مسلّّح، مورد اشكال است.والله العالم   اثبات اول ماه س. اگر رادیو و رسانه‌ها خبر...
جمعه: 4/خرد/1397 (الجمعة: 10/رمضان/1439)

جشن ميلاد و تعهّد دينی

مفهوم تمام برنامه‌هاي نيمه شعبان و اين جشن و چراغاني‌ها، كه بايد بيشتر و باشكوه‌تر از آنچه هست، انجام شود، اعلام تعهّد به احكام اسلام و حركت به‌سوي حاكميّت اسلام و حفظ مواضع و سنگرهاي اسلامي و مدافعه از حدود و ثغور فكري و جغرافيايي اسلام است.

 

موضوع: 
نويسنده: