وریز وجوهات
ریاست و مدیران مؤسسه پژوهشی عروة الوثقی صبح امروز شنبه، شنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۷ با حضور در بیت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دیدار و گفتگو و از رهنمودهای معظم له بهره مند شدند.
چهارشنبه: 3/بهم/1397 (الأربعاء: 16/جمادى الأول/1440)

به ياد او

در بين سخنان پرمعنا و جذّاب، نوشته‌ها، رساله‌ها و كتاب‌هايي كه براي هدايت بشر و قوّت روح و مقاومت در برابر سختي‌ها و براي ثبات، استقامت و پايداري او نوشته شده، سخناني كه پيرامون اين آيندة

 

نوراني و آن شخصيّت بي‌مانند خدايي باشد و دل‌ها را به‌سوي او متوجّه نمايد، جلوه و جذّابيت و دل‌ربايي خاصّ خود را دارد و همه چون خود را نااميد و درهاي فرج و اميد را بسته مي‌بينند و نقطة اتّكايي در پيرامون خود نمي‌يابند، مي‌خواهند از او بشنوند و از آن روزگار رهايي و خلاص، ياد كنند؛ اين كتاب‌ها را مي‌خوانند، ورق مي‌زنند، گريه مي‌كنند، ناله سر مي‌دهند و الغوث و الامان مي‌گويند.

به مكان‌ها و مقاماتي كه به آن عزيز خدا انتساب دارد، علاقة ويژه نشان مي‌دهند.

در بين اشعار، اشعاري كه اين شور و شوق و اميد آنها را زياد كند، دلپذيرتر است و معنا و درسي كه از مثل اين اشعار مي‌گيرند، به نشاط و اميد آنها مي‌افزايد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: