وریز وجوهات
حلم و صلح احیاگر دین نوشتار‌های آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله‌الوارف شخصيّت والاي حضرت امام حسن مجتبي عليه‌السلام   شخصيّت والاي حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام آن پيشواي عاليقدر، بسيار عظيم‌تر از آن است كه امثال حقير بتوانيم...
دوشنبه: 6/خرد/1398 (الاثنين: 22/رمضان/1440)

به ياد او

در بين سخنان پرمعنا و جذّاب، نوشته‌ها، رساله‌ها و كتاب‌هايي كه براي هدايت بشر و قوّت روح و مقاومت در برابر سختي‌ها و براي ثبات، استقامت و پايداري او نوشته شده، سخناني كه پيرامون اين آيندة

 

نوراني و آن شخصيّت بي‌مانند خدايي باشد و دل‌ها را به‌سوي او متوجّه نمايد، جلوه و جذّابيت و دل‌ربايي خاصّ خود را دارد و همه چون خود را نااميد و درهاي فرج و اميد را بسته مي‌بينند و نقطة اتّكايي در پيرامون خود نمي‌يابند، مي‌خواهند از او بشنوند و از آن روزگار رهايي و خلاص، ياد كنند؛ اين كتاب‌ها را مي‌خوانند، ورق مي‌زنند، گريه مي‌كنند، ناله سر مي‌دهند و الغوث و الامان مي‌گويند.

به مكان‌ها و مقاماتي كه به آن عزيز خدا انتساب دارد، علاقة ويژه نشان مي‌دهند.

در بين اشعار، اشعاري كه اين شور و شوق و اميد آنها را زياد كند، دلپذيرتر است و معنا و درسي كه از مثل اين اشعار مي‌گيرند، به نشاط و اميد آنها مي‌افزايد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: