وریز وجوهات
بسمه تعالى در پى واقعه تاسف بار سيل در نقاط مختلف كشور ، حضرت ايت الله العظمى صافى مد ظله العالى ضمن اظهار همدردى باحادثه ديدگان عزيز ، اجازه فرمودند كه مومنين محترم مجاز به پرداخت از ثلث سهم مبارك امام عليه السلام به سيلزدگان تمامى مناطق،  ...
جمعه: 30/فرو/1398 (الجمعة: 13/شعبان/1440)

حفظ هويّت اسلامی

 هويّت اسلامي در نوع تجارت، صنعت، در نوع لباس و مسكن، در هنر، در معاشرت‌ها و ارتباطات و در همة شئون زندگي، مشخّص است؛ بيگانگان هم ‌مسلمانان را به آن مي‌شناسند؛ اين هويّت همواره هدف دشمنان اسلام بوده است. مسلمان بايد اين هويّت را در هر كجا

 

باشد ـ اگرچه در قلب اروپا و آفريقا باشد ـ حفظ كند؛ بدان بنازد و به شخصيّت خود ببالد و افتخار كند و عزّت اسلامي خود را نشان بدهد.

پيام اين عيد بزرگ اين است كه مسلمانان بر جاي خود بمانيد. شعار تكبير و صلوات را زنده نگاه داريد و نگذاريد به سوت و كف‌زدن تبديل شود.

موضوع: 
نويسنده: