وریز وجوهات
  خوش آن نسیم که مى‌آید از کنار بقیع خوشا هواى روان‌بخش و مُشک‌بار بقیع   فرشتگان ز زمین مى‌برند سوى بهشت براى غالیه‌ی حوریان غبار بقیع   اگر که طور تجلّى ز صدق مى‌طلبى بیا به گلشن روحانى دیار بقیع...
پنجشنبه: 30/خرد/1398 (الخميس: 16/شوال/1440)

حفظ هويّت اسلامی

 هويّت اسلامي در نوع تجارت، صنعت، در نوع لباس و مسكن، در هنر، در معاشرت‌ها و ارتباطات و در همة شئون زندگي، مشخّص است؛ بيگانگان هم ‌مسلمانان را به آن مي‌شناسند؛ اين هويّت همواره هدف دشمنان اسلام بوده است. مسلمان بايد اين هويّت را در هر كجا

 

باشد ـ اگرچه در قلب اروپا و آفريقا باشد ـ حفظ كند؛ بدان بنازد و به شخصيّت خود ببالد و افتخار كند و عزّت اسلامي خود را نشان بدهد.

پيام اين عيد بزرگ اين است كه مسلمانان بر جاي خود بمانيد. شعار تكبير و صلوات را زنده نگاه داريد و نگذاريد به سوت و كف‌زدن تبديل شود.

موضوع: 
نويسنده: