وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم ایام شهادت ام الائمه النقباء، حجه الله الکبری، بقیه النبوه و ثمره الرساله، سیده نساء العالمین، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر مقدّس حضرت بقیه الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء و دوستداران و خادمان...
سه شنبه: 1/اسف/1396 (الثلاثاء: 4/جمادى الآخر/1439)

اخبار تحقّق‌يافته

به‌طورکلي اخبارات انبيا و خصوصاً شخص شخيص حضرت خاتم انبيا و حضرات ائمّه طاهرين - صلوات الله عليهم اجمعين - بر دو قسم است:

بخشي از آن خبرهاي انبياي سلف و کتاب‌هاي آسماني و به‌ويژه قرآن مجيد و احاديث شريفه از وقايع بسياري که همه طبق آنچه خبر داده‌اند وقوع يافته و از مسلّمات تاريخ و غيرقابل‌انکار است. اين بخش بسيار گسترده و مطالعة آن موجب قوّت معرفت و بصيرت است. خبر از اين بخش از اوّلين روز مبعث و دعوت حضرت رسول اکرم‌(ص) و به توحيد و

 

گفتن کلمة توحيد آغاز شد و به مناسبت‌هاي مختلف بر آن افزوده شد و مرور زمان و وقوع آن حوادث بر قوّت ايمان مؤمنان مي‌افزايد و معناي:

﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾[1]

آشکار گرديد.

بديهي است ايمان مؤمنان صدر اوّل که هنوز اين اخبار صورت وقوع نيافته بود متّکي بر معجزات و شواهد ديگر بود ولي به‌تدريج هرچه بر تاريخ اسلام گذشت و به آينده‌هايي که اسلام از آن خبر داده مي‌رسيدند ايمان مسلمانان بيشتر و اعتقادشان به ساير خبرها از آينده کامل‌تر مي‌گرديد.

باري! اين يک قسم اخبار از آينده است که صفحات بسياري از تاريخ اسلام را فرا گرفته است.

 

[1]. ص، 88. «و خبر آن را بعد از مدّتي مي‌شنويد».

موضوع: 
نويسنده: