وریز وجوهات
  رؤیت هلال با چشم مسلح س. آیا رؤیت هلال با استفاده از ابزارهای نجومی (دوربین، تلسكوپ و ...) اعتبار شرعی دارد؟ ج. كفایت رؤیت با چشم مسلّّح، مورد اشكال است.والله العالم   اثبات اول ماه س. اگر رادیو و رسانه‌ها خبر...
جمعه: 4/خرد/1397 (الجمعة: 10/رمضان/1439)

شکر نعمت

 از وظايف بسيار مهمّ هركس، شكر اين نعمت است كه هرچه بيشتر و وسيع‌تر برگزار شود، موجب كسب بركات زيادتر و قرب و معرفت افزون‌تر مي‌شود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: