وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحيم حادثه ناگوار و دلخراش جان باختن تعدادی از فرزندان عزیز کشورمان، دریانوردان غیور و فداکار هنگام انجام وظیفه، موجب تأثر و تأسف گردید‌. این مصیبت، بسیار سخت و سنگین است و فقط باید از خداوند متعال استمداد نمود که به...
چهارشنبه: 27/دى/1396 (الأربعاء: 29/ربيع الثاني/1439)

يک دوران استثنايی

 برحسب تمام اين مدارک و مباني اين عصري که جهان در پيش رو دارد در طول حضور بشر در روي زمين بي‌سابقه است و ويژگي‌هاي آن در عصر هيچ‌يک از انبيا و رجال، ظاهر نشده است، عصر همة پيغمبران به لحاظِ نسبت به پيامبرِ هر عصر، شرافت و فضيلت داشته است و حادثة ظهور آن پيغمبر، جالب و براي مجتمع بشر حرکتي به‌سوي پيش بوده است اما هيچ‌کدام ـ به استثناي عصر حضرت خاتم‌الانبيا، محمد مصطفي‌(ص) که به جهت اشتمال آن بر عصر حضرت مهدي‌(علیه‌السلام) ويژ‌گي‌هاي عصر مهدوي را نيز داراست اعظم‌الاعصار و اشرف‌الازمان

 

است ـ پايان اعصار و نهايت حرکت مجتمع نبوده‌اند و همة پيغمبران اين اعصار و حتّي شخص حضرت خاتم الانبيا‌(ص) بشريّت را به اين عصر بشارت داده و در انتظار اين عصر گذارده‌اند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: