وریز وجوهات
بقیع، از چهارده قرن پیش تا امروز همواره زیارتگاه مسلمین و مرکز بیداری و تذکار خاطرات رجال و شخصیّت‌های بزرگ اسلام بوده است. این قبرستان، پس از روضه مقدّسه نبویّه، یکی از منابع مهمّ تاریخ اسلام است که وجود شخصیت‌های تاریخی اسلامی را اثبات و تأیید...
سه شنبه: 4/تير/1398 (الثلاثاء: 21/شوال/1440)

يک دوران استثنايی

 برحسب تمام اين مدارک و مباني اين عصري که جهان در پيش رو دارد در طول حضور بشر در روي زمين بي‌سابقه است و ويژگي‌هاي آن در عصر هيچ‌يک از انبيا و رجال، ظاهر نشده است، عصر همة پيغمبران به لحاظِ نسبت به پيامبرِ هر عصر، شرافت و فضيلت داشته است و حادثة ظهور آن پيغمبر، جالب و براي مجتمع بشر حرکتي به‌سوي پيش بوده است اما هيچ‌کدام ـ به استثناي عصر حضرت خاتم‌الانبيا، محمد مصطفي‌(ص) که به جهت اشتمال آن بر عصر حضرت مهدي‌(علیه‌السلام) ويژ‌گي‌هاي عصر مهدوي را نيز داراست اعظم‌الاعصار و اشرف‌الازمان

 

است ـ پايان اعصار و نهايت حرکت مجتمع نبوده‌اند و همة پيغمبران اين اعصار و حتّي شخص حضرت خاتم الانبيا‌(ص) بشريّت را به اين عصر بشارت داده و در انتظار اين عصر گذارده‌اند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: