وریز وجوهات
شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست. * شب قدر، شب آزادی بشر شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی‎رسید و...
چهارشنبه: 30/خرد/1397 (الأربعاء: 6/شوال/1439)

هویّت حقیقی انسان در احساس فقر و نیاز در برابر خالق

هويّت حقيقي مخلوق و ممكن‌الوجود، فقر و نياز به خالق و واجب‌الوجود - جلّت أسماءه وعظمت آلاؤه - مي‌باشد و كمال انسان نيايش و احساس و التفات به اين فقر و اظهار حاجت و اعتراف به اين هويّت است. انسان هرچه بيشتر در اين وادي سير نمايد و در خودشناسي و خداشناسي مراتب بالاتري را كسب كند و اين نياز ذاتي خود را به خالق خويش و بي‌نيازي او - عزّ اسمه - را در پرتو معرفت صفات جلاليّه و جماليّة او بيشتر درك نمايد مقامش اعلي و ارفع مي‌شود:

به پيش آنكه بی‌پيوند و خويش است
 

 

هر آن را معرفت بيش است پيش است
 

 

 

موضوع: 
نويسنده: