وریز وجوهات
پیام مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله الوارف به مناسبت ارتحال عالم ربّانی آیة ‌الله حاج آقا مرتضی اشرفی شاهرودی ره   بسم الله الرحمن الرحیم   إنّا لله و إنّا إلیه راجعون   حضرت آیة الله آقای...
چهارشنبه: 28/شهر/1397 (الأربعاء: 8/محرم/1440)

یأس و نومیدی در نظام‌های معاصر

در جهان معاصر، جهان ترقّي فنون و صنايع، جهان ارتباطات، جهان آگاهي‌هايي از کوچک‌ترين ذرّات تا بزرگ‌ترين کرات، جهاني که قلم بشر از توصيف واقعي آن ناتوان است، به‌جاي اينکه بااين‌همه پيشرفت، اسباب آرامش و آسايش بيشتر شود، و سکون خاطر و آرامش قلب و اطمينان به آينده و علاقه به ادامه زندگي و بقا و حيات در او افزون‌تر گردد، اين علائق و احساسات عالي در انسان‌ها ضعيف‌تر گشته، و چنين جلوه مي‌کند که رو به زوال و فنا است.

تفسيرهاي نوميدکننده از حيات بشر توسّط مکتب‌هاي مادّي، زندگي بشر را پوچ و پوک جلوه مي‌دهد، و جامعه انسانيت را با خطر بي‌قيدي و بي‌ميلي به زندگاني مواجه ساخته است، و بشر را از اين نظاماتي که بر معنويّات اتکا ندارند، مأيوس نموده است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: