وریز وجوهات
  ابوالقاسم عبدالعظيم بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن السبط الاكبر الامام ابي محمد الحسن المجتبي عليه‌الصلوة و السلام یكي از اعاظم ذرّيه‌ی رسول و فرزندان مرتضي و بتول صلوات الله عليهم‌ اجمعين و از شخصيت‎ها و معاريف علماي اهل‎بيت و...
دوشنبه: 26/آذر/1397 (الاثنين: 8/ربيع الثاني/1440)

یأس و نومیدی در نظام‌های معاصر

در جهان معاصر، جهان ترقّي فنون و صنايع، جهان ارتباطات، جهان آگاهي‌هايي از کوچک‌ترين ذرّات تا بزرگ‌ترين کرات، جهاني که قلم بشر از توصيف واقعي آن ناتوان است، به‌جاي اينکه بااين‌همه پيشرفت، اسباب آرامش و آسايش بيشتر شود، و سکون خاطر و آرامش قلب و اطمينان به آينده و علاقه به ادامه زندگي و بقا و حيات در او افزون‌تر گردد، اين علائق و احساسات عالي در انسان‌ها ضعيف‌تر گشته، و چنين جلوه مي‌کند که رو به زوال و فنا است.

تفسيرهاي نوميدکننده از حيات بشر توسّط مکتب‌هاي مادّي، زندگي بشر را پوچ و پوک جلوه مي‌دهد، و جامعه انسانيت را با خطر بي‌قيدي و بي‌ميلي به زندگاني مواجه ساخته است، و بشر را از اين نظاماتي که بر معنويّات اتکا ندارند، مأيوس نموده است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: