وریز وجوهات
  ابوالقاسم عبدالعظيم بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن السبط الاكبر الامام ابي محمد الحسن المجتبي عليه‌الصلوة و السلام یكي از اعاظم ذرّيه‌ی رسول و فرزندان مرتضي و بتول صلوات الله عليهم‌ اجمعين و از شخصيت‎ها و معاريف علماي اهل‎بيت و...
دوشنبه: 26/آذر/1397 (الاثنين: 8/ربيع الثاني/1440)

معرفی شخصیت ولیّ‌عصر‌(علیه‌السلام) بر اساس آیات و روایات

در شرايط كنوني كه به عنايات غيبي، اقبال و استقبال مردم از جلوه‌هاي ولايي و اظهار شوق به ياد و تكريم آن حضرت و حضور در جلسات و

 

سخنراني‌ها پيرامون معرفت امام عصر‌(علیه‌السلام) روزافزون است و حركتي معنوي را به‌سوي جلو و خودسازي تحت لوای اظهار اخلاص به آستان اقدس آن وليّ خدا# به وجود آورده است، چنان‌كه از كتاب‌هايي كه بيشتر خواننده و خريدار دارد و مجالس و سخنراني‌هايي كه بيشتر به آن اظهار رغبت و حضور مي‌شود و خصوص نسل جوان را به‌سوي اين معارف بسيج نموده، معلوم است، اگر مؤسسات مهديه سراسر كشور، اين مراكز را تحت برنامه‌هاي برگرفته از آيات و روايات پيرامون معرّفي شخص و شخصيّت آن يگانه ذخيره الهي و وظايف و تكليف همگان در عصر غيبت - كه عصر بزرگ امتحان و تمحيص الهي است - با مشورت از علما و محقّقان فعّال نمايند، خدمتي است كه همه شعب زندگي جامعه را مي‌توان با آن اسلامي و موجب ترقّي فكري، معنوي، اخلاق، سياست، اقتصاد و فرهنگ قرار داد و نقاط ضعف را برطرف نمود، و از سير جامعه به‌سوي فساد، ملاهي، مناهي و غرب‌گرايي جلوگيري نمود.

اين عنوان، عنواني است كه با گستردگي تمام، همه شئون جامعه را زير پوشش قرار مي‌دهد و مصالح دين و دنيا را تأمين مي‌نمايد كه اگر در اين همايش‌ها عالمانه و آگاهانه، مسائل و مطالب مكتب انتظار و اميد بشر به آينده جهان مطرح شود، همه مشكلات با آن برطرف مي‌شود و برادري اسلامي و احكام اسلام احيا مي‌گردد.

]

موضوع: 
نويسنده: