وریز وجوهات
انسان در زندگي و در راه ترقّي و تكامل، بايد با دشواري ها و سختي ها دست  وپنجه نرم كند و از گردنه هاي خطرناكي عبور نمايد و رنج ها و زحماتي را در اين راه متحمّل شود، تا به سرمنزل مقصود برسد؛ و تا بر اين دشواری ها پيروز نشده و اين گردنه ها را پشت...
چهارشنبه: 14/خرد/1399 (الأربعاء: 11/شوال/1441)

4ـ حسين‌(علیه‌السلام)  شبيه‎ترين اهل‌بيت(علیهم‌السلام) به پيغمبر(ص)

بخاري و ابن‌اثير روايت كرده‎اند كه وقتي سر حسين‌(علیه‌السلام)  را نزد عبيدالله بن زياد آوردند سر مطهّر را در طشتي قرار داد، و با شمشير يا چوب‌دستي خود بر آن چشم و بيني نازنين مي‎زد، و سخني هم از نيكويي و زيبايي آن حضرت گفت. انس گفت: شبيه‎ترين ايشان (يعني اهل‌بيت) به پيغمبر خدا‌(ص)  بود.[1]

در البدء و التاريخ نقل شده كه عبيدالله به روي مبارك آن حضرت مي‎زد و مي‎گفت رويي به اين زيبايي نديده‎ام. انس بن مالك گفت: آگاه باش كه او شبيه پيغمبر‌(ص)  بود.[2]

 

[1]. بخاري، صحيح، ج4، ص216؛ ابن‌اثير جزري، اسدالغابه، ج2، ص20.

[2]. مقدّسي، البدء و التاريخ، ج6، ص11 ـ 12.

نويسنده: