وریز وجوهات
بي‎ترديد كساني كه مي‎خواهند اسلام را در آينه اعمال و رفتار اجتماع مسلمانان اين عصر ببينند و آن جمال نوراني و خورشيد جهان تاب را در چنين منظر و آيينه تيره و تار زيارت كنند، سخت در اشتباه‌اند. اگر تصوير چهره اسلام ممكن بود و يك نفر آگاه به تمام...
دوشنبه: 5 / 04 / 1396 ( )

4ـ حسين‌(علیه‌السلام)  شبيه‎ترين اهل‌بيت(علیهم‌السلام) به پيغمبر(ص)

بخاري و ابن‌اثير روايت كرده‎اند كه وقتي سر حسين‌(علیه‌السلام)  را نزد عبيدالله بن زياد آوردند سر مطهّر را در طشتي قرار داد، و با شمشير يا چوب‌دستي خود بر آن چشم و بيني نازنين مي‎زد، و سخني هم از نيكويي و زيبايي آن حضرت گفت. انس گفت: شبيه‎ترين ايشان (يعني اهل‌بيت) به پيغمبر خدا‌(ص)  بود.[1]

در البدء و التاريخ نقل شده كه عبيدالله به روي مبارك آن حضرت مي‎زد و مي‎گفت رويي به اين زيبايي نديده‎ام. انس بن مالك گفت: آگاه باش كه او شبيه پيغمبر‌(ص)  بود.[2]

 

[1]. بخاري، صحيح، ج4، ص216؛ ابن‌اثير جزري، اسدالغابه، ج2، ص20.

[2]. مقدّسي، البدء و التاريخ، ج6، ص11 ـ 12.

نويسنده: