وریز وجوهات
بسمه تعالی هلال ماه صفر، امشب با چشم عادی رویت شد و فردا، شنبه 29 شهریور ماه، اول ماه صفر می‌باشد. ضمن عرض تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام و اهل بیت طاهرین آن حضرت، خیر و توفیق را برای شیفتگان اهل بیت...
دوشنبه: 7/مهر/1399 (الاثنين: 10/صفر/1442)

1ـ طبرانى، 2ـ ابونعيم اصفهانى، 3ـ خطيب بغدادى، 4ـ ابن ابى‌شيبه کوفی، 5ـ نعيم بن حمّاد مروزی ـ يكى از اساتيد امام بخارى صاحب صحيح‌البخارى ـ ، 6ـ حاكم نیشابوری، 7ـ احمد بن حنبل، 8ـ مارودى، 9ـ بزّاز، 10ـ ترمذى، 11ـ دارقطنى، 12ـ ابن‌ماجه قزوینی، 13ـ ابويعلى موصلى، 14ـ ابن‌عساكر، 15ـ مسلم نیشابوری، 16ـ ثعلبى، 17ـ ابوداود سجستانی، 18ـ ابن‌جوزى، 19ـ ابن ابى‌اسامه، 20ـ تمام بجلى، 21ـ رويانى، 22ـ ابن‌منده، 23ـ حسن بن سفيان شيبانى، 24ـ عثمان بن سعيد دانى، 25ـ ابوالحسن حوبى، 26ـ ابن‌كثير، 27ـ ابن‌سعد، 28ـ واقدى، 29ـ ابوبكر بن مقرى، 30ـ ابن‌مناوى، 31ـ ابوغنم كوفى، 32ـ ابن‌مردويه اصفهانی، 33ـ ابن‌خزيمه، 34ـ ابوعوانه، 35ـ ابوبكر اسكافى، 36ـ ديلمى، 37ـ قرطبى، 38ـ ابن‌لهيعه، 39ـ ابوبكر احمد بيهقى، 40ـ ابوالحسن آبرى، 41ـ ابن‌حبّان بستی، 42ـ ابوبكر احمد بن محمّد بن عبدالله بن صدقه.

 

نويسنده: