وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحيم حادثه ناگوار و دلخراش جان باختن تعدادی از فرزندان عزیز کشورمان، دریانوردان غیور و فداکار هنگام انجام وظیفه، موجب تأثر و تأسف گردید‌. این مصیبت، بسیار سخت و سنگین است و فقط باید از خداوند متعال استمداد نمود که به...
سه شنبه: 26/دى/1396 (الثلاثاء: 28/ربيع الثاني/1439)

حوزه: علم اصول چه جايگاهي در شيوه استنباط ايشان داشت؟ آن مرحوم چگونه با مطالب اصولي برخورد مي‌كردند؟

تسلط بر علم اصول

ايشان تسلطي عجيبي بر اصول داشتند و به آن بسيار اهميت مي‌دادند، و تحول علم اصول و مسائل آن را چنان‌كه در‌خور بزرگ‌ترين اساتيد اين فن است، بررسي كرده بودند و در بعضي ابواب مختلف آن، نظرياتي مخصوص به خود داشتند.

نويسنده: 
کليد واژه: