وریز وجوهات
بقیع، از چهارده قرن پیش تا امروز همواره زیارتگاه مسلمین و مرکز بیداری و تذکار خاطرات رجال و شخصیّت‌های بزرگ اسلام بوده است. این قبرستان، پس از روضه مقدّسه نبویّه، یکی از منابع مهمّ تاریخ اسلام است که وجود شخصیت‌های تاریخی اسلامی را اثبات و تأیید...
سه شنبه: 4/تير/1398 (الثلاثاء: 21/شوال/1440)
 1. قرآن کریم.

 2. نهج ‌البلاغه، الامام علی بن ابی‌طالب(علیه‌السلام)، الشریف الرضی، تحقیق صبحی صالح، قم، انتشارات هجرت، 1414ق.

 3. الاستیعاب في معرفة الاصحاب، ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله قرطبی (م. 463ق.)، بیروت، دار الجیل، 1412ق.

 4. بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(علیهم‌السلام)، مجلسی، محمدباقر (م. 1111ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق.

 5. تحف العقول عن آل الرسول(صلی الله علیه و آله وسلّم)، ابن شعبه حرانی، حسن بن علی (م. قرن4)، قم، نشر اسلامی، 1404ق.

 6. الخصال، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، قم، نشر اسلامی، 1362ش.
 7. روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، فتال نیشابوری، محمد بن احمد (م.508ق.)، قم، الشریف الرضی، 1375ش.

 8. شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهار(علیهم‌السلام)، مغربی، قاضی نعمان بن محمد تمیمی (م. 363ق.)، قم، نشر اسلامی، 1409ق.

 9. صحیح مسلم، مسلم نیشابوری، مسلم بن حجاج (م. 261ق.)، بیروت، دار الفکر.

 10.  

 11. صفات الشیعه، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تهران، انتشارات اعلمی، 1362ش.

 12. الغیبة،  طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1411ق.
 13. الفائق فی غریب الحدیث، زمخشری، محمود بن عمر (م. 583ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1417ق.
 14. الکافي، کلینی، محمد بن یعقوب (م. 329ق.)، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1407ق.
 15. کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1409ق.

 16. من لا یحضره الفقیه، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، قم، نشر اسلامی، 1404ق.

 17. وسائل الشیعة، حر عاملی، محمد بن حسن (م. 1104ق.)، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم‌السلام) لاحیاء التراث، 1408ق.

 18.  

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: