وریز وجوهات
ز آن شخصيت عظيم كه بعد از رسول خدا صلّي‌‎الله عليه و آله اشرف كلمات الهيّه، اكبر آيات ربّانيه، ادلّ دلايل جامعه، اتمّ براهين ساطعه، وسايل كافيه و مظهر العجايب و معدن الغرايب است و مالك كلّ عظمت‌هاي انسان مافوق و برتر و خليفة ‎الله بر حق است و دوستي...
جمعه: 31 / 06 / 1396 ( )

تفسير آيه تبليغ

تأمّل در اين آيه و مضامين جمله‎هاي آن و زمان و دوره نزول آن خودبه‌خود نشان مي‎دهد که آنچه پيغمبر اکرم| به تبليغ آن از جانب خدا مأمور شد، موضوعي جز موضوع مهم ولايت، نظام امامت و سياست، حکم و اداره و مديريت امّت نبود.

موضوع: 
نويسنده: