وریز وجوهات
شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست. * شب قدر، شب آزادی بشر شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی‎رسید و...
يكشنبه: 1397/04/3 - (الأحد:10/شوال/1439)

 4. اساس دين[1]

 

[1]. ديدار اعضای ستاد غدير  استان قم، ايّام غديريه، سال 1388 هجری‌ شمسی.

موضوع:

نويسنده:

چهارشنبه / 15 شهريور / 1396