وریز وجوهات
بي‎ترديد كساني كه مي‎خواهند اسلام را در آينه اعمال و رفتار اجتماع مسلمانان اين عصر ببينند و آن جمال نوراني و خورشيد جهان تاب را در چنين منظر و آيينه تيره و تار زيارت كنند، سخت در اشتباه‌ هستند. اگر تصوير چهره اسلام ممكن بود و يك نفر آگاه به تمام...
چهارشنبه: 1399/03/14
نسخه مناسب چاپSend by email
دیدار مدیران مرکز موضوع شناسی احکام فقهی با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
دیدار مدیران مرکز موضوع شناسی احکام فقهی با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

موضوع:

دوشنبه / 27 خرداد / 1398