صبح سه شنبه 7 جمادی الثانیة‌1440 (14 اسفند1397) رئیس سازمان اوقاف و خیریه کلّ کشور به همراه جمعی از معاونان و رئیس سازمان اوقاف استان قم، با حضور در بیت مرجع عالیقدر حضرت ایة الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله الوارف، با ایشان دیدار کرده و از توصیه‌...
شنبه: 1398/01/3 - (السبت:16/رجب/1440)

Essentially Najis things

 

84. The following eleven things are essentially Najis:

  1. Urine
  2. Faeces
  3. Semen
  4. Dead body
  5. Blood
  6. Dog
  7. Pig
  8. Kafir (Infidel)
  9. Alcoholic liquors
  10. Beer (Fuqah)

As per obligatory precaution sweat of an animal who persistently eats Najasat.

موضوع:

نويسنده:

کليد واژه:

Saturday / 23 March / 2019

Islamic Laws (Taudheeh Al-Masail)