وریز وجوهات
  بسم الله الرحمن الرحيم سلام بر ماه مبارک رجب، سلام بر رجبيّون، سلام و تحيّات و غفران و رحمت الهي بر روزه داران این ماه، سلام بر عزيزاني که نداي «اين الرجبيّون» را لبيّک گفته، و بر سر سفره رحمت خداوند متعال نشسته و از نعمت‌هاي بيکران آن...
يكشنبه: 1399/12/17 - (الأحد:23/رجب/1442)

نسخه مناسب چاپSend by email
دیدار حجت الاسلام سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
گزارش تصویری: دیدار حجت الاسلام سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
گزارش تصویری: دیدار حجت الاسلام سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
گزارش تصویری: دیدار حجت الاسلام سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
گزارش تصویری: دیدار حجت الاسلام سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
گزارش تصویری: دیدار حجت الاسلام سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
گزارش تصویری: دیدار حجت الاسلام سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
گزارش تصویری: دیدار حجت الاسلام سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
گزارش تصویری: دیدار حجت الاسلام سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
گزارش تصویری: دیدار حجت الاسلام سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

موضوع:

سه شنبه / 16 دى / 1393