وریز وجوهات
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺗﻮ آراﺳﺘﻦ ﻣﺮاد اين است * ﮐﻪ ﭘﯿﺶ اهل هنر ﻣﻨﺼﺒﻲ ﺑﻮد ﻣﺎ را و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻨﻘﺒﺖ آﻓﺘﺎب ﻣﻌﻠﻮم است * ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺘﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺸّﺎطه روي زﻳﺒﺎ را سخن گفتن از شخصيت با عظمت و والايي که از سوي مسلمان و غيرمسلمان, صدها هزار کتاب و خطابه و مقاله و قصيده و رساله...
سه شنبه: 1397/09/20 - (الثلاثاء:3/ربيع الثاني/1440)

گزارش تصویری : زیارت حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی از امامزاده موسی مبرقع (ع) فرزند امام جواد (ع)، روز شهادت حضرت جوادالائمه (ع)
فارسی

موضوع:

دوشنبه / 23 شهريور / 1394