وریز وجوهات
                 بسم الله الرحمن الرحیم                   انا لله و انا الیه...
چهارشنبه: 3 / 03 / 1396 ( )

دیدار آقای دکتر سید عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با حضرت آیت اللّه العظمی صافی گلپایگانی
دیدار آقای دکتر سید عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با حضرت آیت اللّه العظمی صافی گلپایگانی
فارسی
موضوع: 
تصاوير
سه شنبه / 12 بهمن / 1395