وریز وجوهات
  زينب، آري زينب، يك اسم از چهار حرف، اما همه فضايل انسانيت و همه ارزش‌هايي كه خدا در سوره احزاب آيه 35 براي مرد و زن شمرده است. الگوي ايمان و علم و معرفت، اسوه صبر و صداقت و استقامت، نمونه شجاعت، و بانويي كه در بلاغت و فصاحت زبان پدر را...
دوشنبه: 4 / 02 / 1396 ( )

دیدار آیت الله صالحی مدرس با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
دیدار آیت الله صالحی مدرس با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
فارسی
موضوع: 
تصاوير
یکشنبه / 15 اسفند / 1395