وریز وجوهات
بسم الله الرّحمن الرّحيم در جهان معاصر، جهان ترقّي فنون و صنايع، جهان ارتباطات، جهان آگاهي‌هايي از ذرّات و مخلوقات مادّي كوچكتر از ذرّه تا بزرگترين كرات موجود، در فضايي كه وسعت و بعد آن را بشر تا حد ميلياردها سال نوري كشف كرده است، جهاني كه هر بخش...
جمعه: 5 / 03 / 1396 ( )

دیدار مسئولین سازمان حج و زیارت با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
دیدار مسئولین سازمان حج و زیارت با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
فارسی
موضوع: 
تصاوير
یکشنبه / 24 اردیبهشت / 1396