وریز وجوهات
بحول و قوه الهي، و به اميد توفيق براي انجام عمره مبروره و حج مقبول و تشرف به تقبيل آستان فرشته پاسبان خواجه كائنات و خلاصه موجودات حضرت خاتم الانبيا و شفيع روز جزا ابوالقاسم محمّد مصطفي صلي‎الله عليه وآله وسلم، و تشرف به زيارت قبور منتسبه به شفيعه...
یکشنبه: 29 / 05 / 1396 ( )

برگزاری دسته با شکوه عزاداری علوی در مشهد مقدس
برگزاری دسته با شکوه عزاداری علوی در مشهد مقدس
فارسی
موضوع: 
تصاوير
شنبه / 27 خرداد / 1396