وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحيم حادثه ناگوار و دلخراش جان باختن تعدادی از فرزندان عزیز کشورمان، دریانوردان غیور و فداکار هنگام انجام وظیفه، موجب تأثر و تأسف گردید‌. این مصیبت، بسیار سخت و سنگین است و فقط باید از خداوند متعال استمداد نمود که به...
شنبه: 30/دى/1396 (السبت: 3/جمادى الأول/1439)

وابستگی جهان به امام زمان(عج)
فارسی

موضوع:

دوشنبه / 14 مهر / 1393